Zbrane statistične podatke o delovanju slovenskih knjižnic prikazujemo v različnih oblikah, z namenom, da bi jih približali čim širšemu delu strokovne javnosti.

Podatke o splošnih, visokošolskih, specialnih in nacionalni knjižnici najdete v vseh zgornjih zavihkih. Podatke o šolskih knjižnicah najdete pod Podatki za raziskovalce in Publikacije in druge objave.

Znotraj zavihka Kazalniki in vrednosti si lahko ogledate in primerjate kazalnike delovanja slovenskih splošnih, visokošolskih, specialnih in nacionalne knjižnice. Izbor kazalcev je oblikovan po vzoru mednarodnih standardov, ki določajo kazalce uspešnosti knjižnic (ISO 11620) ter uveljavljenih naborov kazalcev v Sloveniji in v Evropi. Poleg tega so vam na vpogled tudi vrednosti (kazalci), na podlagi katerih smo jih izračunali.

Statistične podatke po posameznih knjižnicah boste najlažje pregledovali v zavihku Podatki o izbrani knjižnici. Prikazani so podatki o delovanju splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnicah, ki so po letu 2011 v okviru meritev posredovale podatke o delovanju.

Vrednosti posameznih splošnih, visokošolskih in specialnih knjižnic lahko primerjate v zavihku Primerjava podatkov knjižnic.

Surove podatke v Excel tabelah najdete v zavihku Podatki za raziskovalce. Na razpolago so podatki za splošne, vsokošolske, specialne in nacionalno knjižnico ter podatki iz posameznih obdobij, za katera so potekala zbiranja, za šolske knjižnic. Poleg podatkov, zbranih po letih in vrstah knjižnic, najdete tudi definicije, vzorce vprašalnikov in imenike knjižnic posameznih let.

Zbrane podatke smo v preteklosti redno objavljali v tiskanih in elektronskih publikacijah ter polpublikacijah (poročila, infografike, starejši kazalci). Združili smo jih na enem mestu, v zavihku Publikacije in druge objave.