Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije oziroma znotraj slovenskega kulturnega prostora s sedežem zunaj Slovenije.

Knjižnica ali sorodna organizacija, ki želi pridobiti siglo, lahko to stori na povezavi .

Knjižnica oziroma sorodna organizacija pridobi obenem s siglo tudi mednarodni standardni identifikator za knjižnice oziroma sorodne organizacije (ISIL). Knjižnice, ki jim je NUK že dodelil siglo, lahko same oblikujejo ISIL tako, da pred številčno oznako dodajo mednarodno kodo Slovenije, ki ji sledi minus (npr. SI-50001 Narodna in univerzitetna knjižnica).

Knjižnica / institucija Naslov knjižnice Vrsta knjižnice Sigla ISIL
Narodna in univerzitetna knjižnica Turjaška ulica 1, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50001 SI-50001
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani Trg republike 3, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50002 SI-50002
Filozofska fakulteta Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50009 SI-50009
Ekonomska fakulteta Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50005 SI-50005
Medicinska fakulteta Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50003 SI-50003
Pravna fakulteta Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50004 SI-50004
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50012 SI-50012
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50020 SI-50020
Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo Kotnikova 28, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50023 SI-50023
Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska ulica 1, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50007 SI-50007
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje in Oddelek za materiale in metalurgijo Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50025 SI-50025
Narodni muzej Slovenije Prešernova 20, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50008 SI-50008
Inštitut za mednarodno pravo in mednarodne odnose Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50015 SI-50015
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za kemijsko izobraževanje in informatiko Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50030 SI-50030
Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko Jadranska 19, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50031 SI-50031
Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko in mehaniko Jadranska 21, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50032 SI-50032
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo Snežniška 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50033 SI-50033
Center za razvoj Univerze v Ljubljani Kongresni trg 15, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50035 SI-50035
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Linhartova 51, 1001 Ljubljana - poštni predali specialne knjižnice 50017 SI-50017
ZOP, Informacijski inženering Dunajska 101, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50024 SI-50024
Pedagoški inštitut Gerbičeva 62, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50027 SI-50027
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50038 SI-50038
Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50040 SI-50040
Filozofska fakulteta, Oddelek za romanske jezike in književnost Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50041 SI-50041
Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50042 SI-50042
Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50043 SI-50043
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo Ačkerčeva 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50044 SI-50044
Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Zavetiška 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50045 SI-50045
Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50046 SI-50046
Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50047 SI-50047
Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50048 SI-50048
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50049 SI-50049
Fakulteta za družbene vede Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50051 SI-50051
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50052 SI-50052
Mednarodni center za promocijo podjetij - ICPE Dunajska 104, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50053 SI-50053
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50054 SI-50054
Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50055 SI-50055
Fakulteta za arhitekturo Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50056 SI-50056
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50057 SI-50057
Inštitut za metalne konstrukcije Mencingerjeva 7, p.p. 3410, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50058 SI-50058
Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50039 SI-50039
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50036 SI-50036
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50014 SI-50014
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50037 SI-50037
Gimnazija Poljane Strossmayerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 50068 SI-50068
Ministrstvo za finance Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50069 SI-50069
Fakulteta za elektrotehniko Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50070 SI-50070
Filozofska fakulteta, Oddelek za prevajalstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50071 SI-50071
Fakulteta za farmacijo Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50072 SI-50072
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50059 SI-50059
SIC za strojništvo pri CTK Murnikova 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50074 SI-50074
Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50075 SI-50075
Urad RS za varstvo industrijske lastnine Slovenska ceta 50, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50076 SI-50076
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50077 SI-50077
Urad predsednika Republike Slovenije Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50078 SI-50078
Kabinet predsednika Vlade RS Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50079 SI-50079
Fakulteta za šport Gortanova 22, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50080 SI-50080
Univerzitetni klinični center Ljubljana - Ginekološka klinika Šlajmerjeva 4/V, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50081 SI-50081
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Kotnikova 38, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50060 SI-50060
Ministrstvo za notranje zadeve Štefanova 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50067 SI-50067
Onkološki inštitut Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50085 SI-50085
RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.o.o. Jadranska 21, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50091 SI-50091
Ljubljanski urbanistični zavod d.d. Verovškova ul. 64, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50092 SI-50092
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50026 SI-50026
Fakulteta za varnostne vede Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50061 SI-50061
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50013 SI-50013
Frančiškanski samostan Ljubljana Prešernov trg 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50097 SI-50097
SIC ZA GRADITELJSTVO PRI CTK Tomšičeva 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50073 SI-50073
Nadškofija Ljubljana Ciril-Metodov trg 4, p.p. 1990, 1001 Ljubljana specialne knjižnice 50099 SI-50099
Slovenska akademija znanosti in umetnosti Novi trg 5/I, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50100 SI-50100
Inštitut za narodnostna vprašanja Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50101 SI-50101
Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU Novi trg 5/II, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50102 SI-50102
Inštitut za ekonomska raziskovanja Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50103 SI-50103
Kmetijski inštitut Slovenije Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50104 SI-50104
Turboinštitut, Inštitut za turbinske stroje d.d. Rovšnikova 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50105 SI-50105
Elektroinštitut Milan Vidmar Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50106 SI-50106
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani visokošolske knjižnice 50108 SI-50108
Institut Jožef Stefan Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani specialne knjižnice 50108 SI-50108
Kemijski inštitut Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50110 SI-50110
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50111 SI-50111
Inštitut za novejšo zgodovino Privoz 11, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50112 SI-50112
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50113 SI-50113
Medicinska fakulteta - Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50084 SI-50084
Inštitut za celulozo in papir Bogišićeva ulica 8, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50115 SI-50115
Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani Trg Francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50116 SI-50116
Klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50094 SI-50094
Zavod sv. Stanislava Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid šolske knjižnice 50118 SI-50118
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50119 SI-50119
Akademija za glasbo Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50120 SI-50120
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50121 SI-50121
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50122 SI-50122
LB-ZDR. BANKA Šmartinska 132, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50093 SI-50093
Zdravstvena fakulteta Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50124 SI-50124
Fakulteta za socialno delo Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50125 SI-50125
Pedagoška fakulteta Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50126 SI-50126
Zavod RS za produktivnost dela Dunajska 106, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50114 SI-50114
Lutkovno gledališče Ljubljana Krekov trg 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50130 SI-50130
Zgodovinski arhiv Ljubljana Trdinova cesta 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50131 SI-50131
Slovenski gledališki inštitut Mestni trg 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50132 SI-50132
Prirodoslovni muzej Slovenije Prešernova 20, p.p. 290, 1001 Ljubljana specialne knjižnice 50133 SI-50133
Slovenski etnografski muzej Metelkova 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50134 SI-50134
Slovenski šolski muzej Plečnikov trg 1, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50135 SI-50135
Tehniški muzej Slovenije Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50136 SI-50136
Bogoslovno semenišče Dolničarjeva 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50096 SI-50096
Narodna galerija Puharjeva 9, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50138 SI-50138
Moderna galerija Ljubljana Windischerjeva 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50139 SI-50139
Andragoški center Slovenije Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50083 SI-50083
Salezijanski inšpektorat Rakovniška 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50098 SI-50098
Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis/Fakulteta za podiplomski humanistični študij Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50137 SI-50137
Ministrstvo za obrambo Vojkova 55 a, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50146 SI-50146
Industrija usnja Vrhnika Tržaška 31, 1360 Vrhnika specialne knjižnice 50150 SI-50150
Muzej za arhitekturo in oblikovanje Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50123 SI-50123
Muzej in galerije mesta Ljubljane Gosposka 15, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50140 SI-50140
Geološki zavod Slovenije Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50155 SI-50155
Republiška uprava za ceste Dunajska 48, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50156 SI-50156
Ustavno sodišče Republike Slovenije Beethovnova 10, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50157 SI-50157
Vrhovno sodišče Republike Slovenije Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50158 SI-50158
Zavod za družbeno planiranje Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50159 SI-50159
Gospodarska zbornica Slovenije Dimičeva 13, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50162 SI-50162
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Gotska 18, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50129 SI-50129
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50164 SI-50164
Hella Saturnus Slovenija Letališka cesta 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50166 SI-50166
Banka Slovenije Slovenska 35, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50167 SI-50167
Knjižnica Litija Parmova 9, 1270 Litija splošne knjižnice 50168 SI-50168
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50169 SI-50169
DOMUS Slovenska cesta 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50170 SI-50170
Geodetski zavod Slovenije Brodišče 30, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50171 SI-50171
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik Ljubljanska cesta 1, 1241 Kamnik splošne knjižnice 50117 SI-50117
MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje specialne knjižnice 50180 SI-50180
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik Novi trg 41A, 1241 Kamnik šolske knjižnice 50181 SI-50181
Državni zbor Republike Slovenije Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50183 SI-50183
IMP d.d. Dunajska 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50185 SI-50185
Telekom Slovenije d.d. Cigaletova 15, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50186 SI-50186
SCT, Razvojni sektor Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50189 SI-50189
ETA Cerkno Platiševa 39, 5282 Cerkno specialne knjižnice 50190 SI-50190
Radio Slovenija Dalmatinova 8, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50191 SI-50191
SMELT Dunajska 160, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50192 SI-50192
Zasavski muzej Trbovlje Ulica 1.junija 15, 1420 Trbovlje specialne knjižnice 50193 SI-50193
Knjižnica Kočevje Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje splošne knjižnice 50152 SI-50152
Zasavski zdravstveni center Rudarska 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50195 SI-50195
LITOSTROJ Litostrojska 40, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50196 SI-50196
Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine , 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50163 SI-50163
IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50198 SI-50198
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o. Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje specialne knjižnice 50199 SI-50199
Strojna tovarna Trbovlje Vodenska 49, 1420 Trbovlje specialne knjižnice 50200 SI-50200
Zavod RS za šolstvo Poljanska 28, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50141 SI-50141
DONIT TESNIT, d.o.o. Cesta komandanta Staneta 38, 1215 Medvode specialne knjižnice 50145 SI-50145
Knjižnica Miklova hiša Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica splošne knjižnice 50154 SI-50154
Slovenske železnice, d. o. o. Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50201 SI-50201
Slovensko farmacevtsko društvo Aškerčeva 9, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50202 SI-50202
Delo d.d. Dunajska 5, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50203 SI-50203
Turistična zveza Slovenije Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50204 SI-50204
Planinska zveza Slovenije Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50205 SI-50205
Zavod za ribištvo Slovenije Spodnje Gameljne 61 a, 1211 Ljubljana - Šmartno specialne knjižnice 50206 SI-50206
Iskra Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50207 SI-50207
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje Želimlje 46, 1291 Škofljica šolske knjižnice 50208 SI-50208
Nacionalni inštitut za javno zdravje Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50209 SI-50209
Rudis d.d. Trbovlje Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje specialne knjižnice 50210 SI-50210
Kemijska industrija Kamnik Fužine 9, 1241 Kamnik specialne knjižnice 50211 SI-50211
Urbanistični inštitut Republike Slovenije Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50212 SI-50212
Zavod RS za varstvo pri delu Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50213 SI-50213
Zavod za gradbeništvo Slovenije Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50214 SI-50214
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje Gimnazijska cesta 10, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 50215 SI-50215
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica splošne knjižnice 50216 SI-50216
Knjižnica Domžale Cesta talcev 4, 1230 Domžale splošne knjižnice 50217 SI-50217
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica šolske knjižnice 50218 SI-50218
Mestna knjižnica Grosuplje Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje splošne knjižnice 50219 SI-50219
Mestno gledališče ljubljansko Čopova 14, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50220 SI-50220
Lek d.d. Verovškova 57, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50221 SI-50221
Ilirija d.d. Tržaška 40, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50222 SI-50222
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 50223 SI-50223
Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik splošne knjižnice 50224 SI-50224
Cankarjeva knjižnica Vrhnika Tržaška cesta 32, 1360 Vrhnika splošne knjižnice 50225 SI-50225
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi splošne knjižnice 50226 SI-50226
TKI Hrastnik, d.d. Za Savo 6, 1430 Hrastnik specialne knjižnice 50227 SI-50227
Podjetje za avtomatizacijo prometa Celovška 258, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50228 SI-50228
Institut za varilstvo d.o.o. Ptujska 19, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50229 SI-50229
Termika Kamniška 25, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50230 SI-50230
Kolinska Šmartinska 30, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50231 SI-50231
GRADIS Šmartinska, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50232 SI-50232
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana Gosposka ulica 18, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 50233 SI-50233
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50235 SI-50235
JVIZ Osnovna šola Dobrepolje Videm 80, 1312 Videm - Dobrepolje šolske knjižnice 50236 SI-50236
Titan Kovinarska 28, 1241 Kamnik specialne knjižnice 50178 SI-50178
Papirnica Vevče Venška 52, 1260 Ljubljana - Polje specialne knjižnice 50194 SI-50194
RTV Slovenija Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50197 SI-50197
Ekonomski inštitut Pravne fakultete Prešernova cesta 21, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50237 SI-50237
Inštitut za geografijo Ljubljana Trg Francoske revolucije 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50238 SI-50238
Razvojno raziskovalni center Gipos Dvoržakova 5, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50239 SI-50239
Arboretum Volčji potok Volčji potok 3, 1235 Radomlje specialne knjižnice 50240 SI-50240
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje splošne knjižnice 50242 SI-50242
Intertrade Leskoškova 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50243 SI-50243
HELIOS Tovarna barv lakov in umetnih smol Količevo d.o.o. Količevo 65, 1230 Domžale specialne knjižnice 50244 SI-50244
Knjižnica Logatec Tržaška 44, 1370 Logatec splošne knjižnice 50245 SI-50245
Zamtes Parmova 33, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50246 SI-50246
Fakulteta za upravo Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50247 SI-50247
Gimnazija Bežigrad Peričeva ulica 4, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 50248 SI-50248
Radio glas Ljubljane Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50249 SI-50249
Mestna knjižnica Kranj Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj splošne knjižnice 50250 SI-50250
Gorenjski muzej Tomšičeva ulica 44, 4000 Kranj specialne knjižnice 50251 SI-50251
ELAN LINE-SKI DEVISION Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem specialne knjižnice 50252 SI-50252
Savatech, d.o.o. Škofjeloška 6, 4000 Kranj specialne knjižnice 50253 SI-50253
Fakulteta za organizacijske vede Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj visokošolske knjižnice 50263 SI-50263
Tovarna verig Lesce Alpska 43, 4248 Lesce specialne knjižnice 50270 SI-50270
Kemična tovarna Podnart Podnart 43, 4244 Podnart specialne knjižnice 50271 SI-50271
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica splošne knjižnice 50272 SI-50272
Občinska knjižnica Jesenice Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice splošne knjižnice 50274 SI-50274
SIJ ACRONI d.o.o. Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice specialne knjižnice 50275 SI-50275
Srednja šola Jesenice Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice šolske knjižnice 50276 SI-50276
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka Šolska ulica 6, 4220 Škofja Loka splošne knjižnice 50280 SI-50280
Loški muzej Škofja Loka Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 50281 SI-50281
Inštitut Zoran Rant Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 50282 SI-50282
Kladivar Žiri Industrijska 2, 4226 Žiri specialne knjižnice 50285 SI-50285
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Golnik 36, 4204 Golnik specialne knjižnice 50294 SI-50294
Peko d.d. Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič specialne knjižnice 50295 SI-50295
Knjižnica dr. Toneta Pretnarja Tržič Balos 4, 4290 Tržič splošne knjižnice 50296 SI-50296
Tržiški muzej Muzejska 11, 4290 Tržič specialne knjižnice 50297 SI-50297
Univerza v Mariboru Gospejna ul. 10, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50300 SI-50300
TAM Razvojno tehnični inštitut Ptujska 184, 2000 Maribor specialne knjižnice 50301 SI-50301
Elektrokovina Maribor Tržaška 23, 2000 Maribor specialne knjižnice 50302 SI-50302
Hidromontaža elektro in splošna montaža d.o.o. Gosposvetska 84, 2000 Maribor specialne knjižnice 50303 SI-50303
Mariborska knjižnica Rotovški trg 2, 2000 Maribor splošne knjižnice 50304 SI-50304
Tekstilni inštitut Maribor Kraljeviča Marka 21, 2000 Maribor specialne knjižnice 50305 SI-50305
Metalna Maribor Zagrebška 20, 2000 Maribor specialne knjižnice 50306 SI-50306
Mariborska livarna Maribor, d.d. Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor specialne knjižnice 50307 SI-50307
TVT Družba za proizvodnjo in remont tirnih vozil, d.o.o. Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor specialne knjižnice 50310 SI-50310
Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor Razlagova 20, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50311 SI-50311
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Smetanova 17, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50312 SI-50312
Inštitut za ekološki inžiniring Jadranska 28, 2000 Maribor specialne knjižnice 50313 SI-50313
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Pivola 10, 2311 Hoče visokošolske knjižnice 50314 SI-50314
Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor specialne knjižnice 50315 SI-50315
Pokrajinski arhiv Maribor Glavni trg 7, 2000 Maribor specialne knjižnice 50316 SI-50316
Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Koroška cesta 160, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50317 SI-50317
Tovarna dušika Ruše - Metalurgija d.o.o. Tovarniška cesta 51, 2342 Ruše specialne knjižnice 50318 SI-50318
Henkel - Zlatorog, d.o.o. Maribor Industrijska 23, 2000 Maribor specialne knjižnice 50319 SI-50319
Muzej narodne osvoboditve Maribor Ulica heroja Tomšiča 5, 2000 Maribor specialne knjižnice 50321 SI-50321
Fakulteta za zdravstvene vede Žitna ulica 15, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50322 SI-50322
Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru Krekova 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 50325 SI-50325
Pravna fakulteta Mladinska ulica 9, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 50326 SI-50326
II. gimnazija Maribor Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor šolske knjižnice 50328 SI-50328
Dravske elektrarne Vetrinjska 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 50334 SI-50334
ELKOM. TOVARNA KOVINSKE OPREME PRIMAT Industrijska 22, 2000 Maribor specialne knjižnice 50335 SI-50335
Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 50336 SI-50336
Ekonomski inštitut Maribor d.o.o. Razlagova 22, 2000 Maribor specialne knjižnice 50338 SI-50338
Institut informacijskih znanosti Prešernova 17, 2000 Maribor specialne knjižnice 50342 SI-50342
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem splošne knjižnice 50350 SI-50350
Metal Ravne d.o.o. Koroška 14, 2390 Ravne na Koroškem specialne knjižnice 50351 SI-50351
Koroški pokrajinski muzej Koroška cesta 12, 2390 Ravne na Koroškem specialne knjižnice 50352 SI-50352
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA, ZDRAVSTVO, D.O.O. Zdraviliški trg 9, 3250 Rogaška Slatina specialne knjižnice 50356 SI-50356
Strojna Maribor Linhartova 11, 2000 Maribor specialne knjižnice 50358 SI-50358
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec splošne knjižnice 50359 SI-50359
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj Prešernova ulica 33, 2250 Ptuj splošne knjižnice 50360 SI-50360
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož Muzejski trg 1, 2250 Ptuj specialne knjižnice 50361 SI-50361
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor Trg Miloša Zidanška 3, 2000 Maribor šolske knjižnice 50364 SI-50364
Srednja elektro-računalniška šola Maribor Smetanova ulica 6, 2000 Maribor šolske knjižnice 50366 SI-50366
INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA Ul. Štravhovih 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 50367 SI-50367
MARLES LIMBUŠKA 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 50368 SI-50368
Knjižnica Lenart Nikova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah splošne knjižnice 50369 SI-50369
Knjižnica Radlje ob Dravi Mariborska cesta 6, 2360 Radlje ob Dravi splošne knjižnice 50372 SI-50372
Knjižnica Dravograd Koroška cesta 47, 2370 Dravograd splošne knjižnice 50375 SI-50375
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica splošne knjižnice 50379 SI-50379
IMPOL Partizanska 38, 3310 Žalec specialne knjižnice 50380 SI-50380
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož splošne knjižnice 50395 SI-50395
Osrednja knjižnica Celje Muzejski trg 1 a, 3000 Celje splošne knjižnice 50400 SI-50400
Pokrajinski muzej Celje Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje specialne knjižnice 50401 SI-50401
EMO Mariborska 86, 3000 Celje specialne knjižnice 50402 SI-50402
CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3000 Celje specialne knjižnice 50403 SI-50403
Splošna bolnišnica Celje Oblakova ulica 5, 3000 Celje specialne knjižnice 50405 SI-50405
CETIS Čopova 24, 3000 Celje specialne knjižnice 50411 SI-50411
Aero - kemična, grafična in papirna industrija d.d. Ipavčeva 32, 3000 Celje specialne knjižnice 50412 SI-50412
RAZVOJNI CENTER CELJE Ul. XIV Divizije 14, 3000 Celje specialne knjižnice 50415 SI-50415
Javni zavod Knjižnica Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah splošne knjižnice 50418 SI-50418
Knjižnica Rogaška Slatina Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina splošne knjižnice 50419 SI-50419
Knjižnica Velenje Šaleška cesta 21, 3320 Velenje splošne knjižnice 50420 SI-50420
Gorenje, d.d., Velenje Partizanska 12, 3320 Velenje specialne knjižnice 50421 SI-50421
COMET UMETNI BRUSI IN NEKOVINE Tovarniška 5, 3214 Zreče specialne knjižnice 50423 SI-50423
Splošna knjižnica Slovenske Konjice Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice splošne knjižnice 50425 SI-50425
KONUS KONEX d.o.o. Mestni trg 18, 3210 Slovenske konjice specialne knjižnice 50426 SI-50426
Knjižnica Šentjur Mestni trg 5 B, 3230 Šentjur splošne knjižnice 50428 SI-50428
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o. Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj specialne knjižnice 50429 SI-50429
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Cesta Žalnega tabora 2, 3310 Žalec specialne knjižnice 50432 SI-50432
Medobčinska splošna knjižnica Žalec Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec splošne knjižnice 50434 SI-50434
Osrednja knjižnica Mozirje Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje splošne knjižnice 50435 SI-50435
Knjižnica Laško Aškerčev trg 4, 3270 Laško splošne knjižnice 50438 SI-50438
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Rozmanova 28, 8000 Novo mesto splošne knjižnice 50450 SI-50450
Dolenjski muzej Novo mesto Muzejska ulica 7, p.p. 17, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 50451 SI-50451
Krka, d. d., Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 50452 SI-50452
Zavod za varstvo kulturne in naravne dediščine Novo mesto Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 50453 SI-50453
Revoz d.d. Belokranjska cesta 4, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 50458 SI-50458
GIP PIONIR P.O. NOVO MESTO Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 50459 SI-50459
Srednja šola črnomelj Kidričeva ulica 18A, 8340 Črnomelj šolske knjižnice 50461 SI-50461
Knjižnica Črnomelj Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj splošne knjižnice 50462 SI-50462
Ljudska knjižnica Metlika Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika splošne knjižnice 50465 SI-50465
Belokranjski muzej Metlika Trg svobode 4, 8330 Metlika specialne knjižnice 50466 SI-50466
Knjižnica Pavla Golie Trebnje Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje splošne knjižnice 50468 SI-50468
Knjižnica Brežice Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice splošne knjižnice 50469 SI-50469
Valvasorjeva knjižnica Krško Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško splošne knjižnice 50473 SI-50473
Šolski center Krško-Sevnica Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško šolske knjižnice 50474 SI-50474
Posavski muzej Brežice Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice specialne knjižnice 50477 SI-50477
Knjižnica Sevnica Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica splošne knjižnice 50480 SI-50480
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Biblioteca Centrale Srečko Vilhar Capodistria Trg Brolo 1, 6000 Koper/Capodistria splošne knjižnice 50500 SI-50500
Pokrajinski arhiv Koper Čevljarska 22, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 50501 SI-50501
Pokrajinski muzej Koper Kidričeva 19, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 50502 SI-50502
TOMOS TOVARNA MOTORNIH VOZIL p.p. 124, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 50506 SI-50506
IPLAS Krpanova 2, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 50511 SI-50511
CIMOS Koper C. Marežganskega upora 2, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 50512 SI-50512
Mestna knjižnica Piran, Biblioteca Civica Pirano Župančičeva ulica 4, 6330 Piran/Pirano splošne knjižnice 50516 SI-50516
Pomorski muzej Piran Cankarjevo nabrežje 3, 6330 Piran/Pirano specialne knjižnice 50517 SI-50517
Obalne galerije Tartinijev trg 3, 6330 Piran/Pirano specialne knjižnice 50518 SI-50518
Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran Trg bratstva 1, 6330 Piran/Pirano specialne knjižnice 50519 SI-50519
Fakulteta za pomorstvo in promet Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož/Portorose visokošolske knjižnice 50520 SI-50520
Droga Seča 112, 6320 Portorož/Portorose specialne knjižnice 50521 SI-50521
Mestna knjižnica Izola, Biblioteca civica di Isola Ulica Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola/Isola splošne knjižnice 50523 SI-50523
Mehanotehnika posojnska 2, 6310 Izola/Isola specialne knjižnice 50525 SI-50525
Knjižnica Bena Zupančiča Postojna Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna splošne knjižnice 50530 SI-50530
Kosovelova knjižnica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana splošne knjižnice 50531 SI-50531
Knjižnica Makse Samsa Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica splošne knjižnice 50533 SI-50533
LKI Lesonit Nikole Tesle 11, 6250 Ilirska Bistrica specialne knjižnice 50536 SI-50536
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica splošne knjižnice 50550 SI-50550
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Nova Gorica Delpinova 16, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 50553 SI-50553
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 50554 SI-50554
Splošno gradbeno podjetje GORICA Ulica tolminskih punatarjev 12, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 50556 SI-50556
GOSTOL-GOPAN Prvomajska ulica 37A, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 50557 SI-50557
Salonit Anhovo, d.d. Anhovo 1, 5210 Deskle specialne knjižnice 50559 SI-50559
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija Ulica sv. Barbare 4-5, 5280 Idrija splošne knjižnice 50560 SI-50560
Mestni muzej Idrija Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Prelovčeva 9, 5280 Idrija specialne knjižnice 50561 SI-50561
Lavričeva knjižnica Ajdovščina Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina splošne knjižnice 50565 SI-50565
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin Tumov drevored 6, 5220 Tolmin splošne knjižnice 50570 SI-50570
Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko Dimičeva 14, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 50571 SI-50571
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota splošne knjižnice 50600 SI-50600
Pomurski muzej Murska Sobota Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota specialne knjižnice 50604 SI-50604
Zdravilišče Radenska s tremi srci Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci specialne knjižnice 50605 SI-50605
Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona splošne knjižnice 50610 SI-50610
Knjižnica - Kulturni center Lendava - Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ Glavna ulica - Fő utca 12, 9220 Lendava/Lendva splošne knjižnice 50614 SI-50614
INA-NAFTA LENDAVA Rudarska 1, 9220 Lendava specialne knjižnice 50615 SI-50615
Splošna knjižnica Ljutomer Glavni trg 2, 9240 Ljutomer splošne knjižnice 50616 SI-50616
Lek Kozmetika d.o.o. Trimlini 2d, 9220 Lendava specialne knjižnice 50617 SI-50617
GORENJE-VARSTROJ Industrijska ulica 4, 9220 Lendava specialne knjižnice 50620 SI-50620
Veterinarska fakulteta Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 50696 SI-50696
Evropska pravna fakulteta Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51001 SI-51001
Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec visokošolske knjižnice 51002 SI-51002
Fakulteta za zdravstvene vede v Celju Mariborska cesta 7, 3000 Celje visokošolske knjižnice 51004 SI-51004
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Mariborska cesta 7, 3000 Celje visokošolske knjižnice 51005 SI-51005
Alma Mater Europaea- Evropski center Maribor, Akademija za ples Slovenska 17, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 51006 SI-51006
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto visokošolske knjižnice 51007 SI-51007
Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj Gorenjesavska cesta 9, 4000 Kranj visokošolske knjižnice 51008 SI-51008
Univerza na Primorskem Titov trg 5, 6000 Koper/Capodistria visokošolske knjižnice 51009 SI-51009
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu Ljubljanska cesta 31A, p.p. 603, 8000 Novo mesto visokošolske knjižnice 51010 SI-51010
Visoka šola za poslovne vede - B2 Tržaška cesta 42, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51011 SI-51011
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko Večna pot 113, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51012 SI-51012
Univerza Sigmunda Freuda Dunaj - podružnica Ljubljana Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51013 SI-51013
Fakulteta za turizem Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice visokošolske knjižnice 51014 SI-51014
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51015 SI-51015
Visokošolski zavod Fizioterapevtika Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51016 SI-51016
Akademija za vizualno umetnost - AVA Trubarjeva cesta 5, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51017 SI-51017
Nova univerza Mestni trg 23, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51018 SI-51018
Visoka šola za transport in logistiko Gorazdova 10, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51020 SI-51020
AREMA - Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina Kidričeva ulica 28, 3250 Rogaška Slatina visokošolske knjižnice 51021 SI-51021
Visoka šola za proizvodno inženirstvo Mariborska cesta 2, 3000 Celje visokošolske knjižnice 51022 SI-51022
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani Poljanska ulica 4, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51023 SI-51023
Biotehniška fakulteta Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51024 SI-51024
Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. Koroška cesta 58, 3320 Velenje specialne knjižnice 51101 SI-51101
IBL SISTEMI Železna c. 18, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51102 SI-51102
Računsko sodišče Dunajska 51, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51103 SI-51103
Helios TBLUS - obrat Color Cesta Komandanta Staneta 4, 1215 Medvode specialne knjižnice 51104 SI-51104
Premogovnik Velenje d.d. Partizanska cesta 78, 3320 Velenje specialne knjižnice 51105 SI-51105
ADRIA AIRWAYS Brnik, 4210 Brnik - Aerodrom specialne knjižnice 51106 SI-51106
Jelovica, Lesna industrija d.d. Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 51107 SI-51107
Paloma, d.d. Sladki Vrh 1, 2214 Sladki Vrh specialne knjižnice 51108 SI-51108
ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51110 SI-51110
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO CANKAR. ZVEZA SLOVENCEV V BIH Radnička bb, 0 Sarajevo specialne knjižnice 51111 SI-51111
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru Glavni trg 6, 2000 Maribor specialne knjižnice 51112 SI-51112
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51113 SI-51113
CIRIUS Kamnik / Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik Novi trg 43 A, 1241 Kamnik šolske knjižnice 51114 SI-51114
Nemška čitalnica-Deutsches Lesesaal pri CTK Trg republike 3, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51115 SI-51115
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Evropski dokumentacijski center Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51116 SI-51116
Univerza v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51117 SI-51117
Pospeševalni center za malo gospodarstvo Dunajska 156, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51118 SI-51118
Državni izpitni center Kajuhova ulica 32 U, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51120 SI-51120
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Kotnikova 5, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51121 SI-51121
Petrol Dunajska 50, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51123 SI-51123
Znanstveno-raziskovalno središče Koper Garibaldijeva 1, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 51124 SI-51124
Inštitut za hidravlične raziskave Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51125 SI-51125
Inštitut za tehnologijo površin in optoelektroniko Teslova 30, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51126 SI-51126
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje Dunajska 48, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51127 SI-51127
LTH d.d. Škofja Loka Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 51128 SI-51128
Raziskovalni center Ekonomske fakultete Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51130 SI-51130
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51131 SI-51131
Knjižnica dr. Marje Boršnik Paplerjeva 25, 1353 Borovnica specialne knjižnice 51132 SI-51132
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa Titov trg 2, 6230 Postojna specialne knjižnice 51133 SI-51133
Prometni inštitut Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51136 SI-51136
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Murska Sobota Arhitekta Novaka 2 b, 9000 Murska Sobota specialne knjižnice 51137 SI-51137
GEA College - Fakulteta za podjetništvo Dunajska 156, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 51138 SI-51138
Mariborska filharmonija Kneza Koclja 9, 2000 Maribor specialne knjižnice 51140 SI-51140
Cankarjev dom Prešernova 10, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51141 SI-51141
Zavod za zdravstveno varstvo Celje Ipavčeva 18, 3000 Celje specialne knjižnice 51142 SI-51142
Župnija Sv. Petra pri Mariboru Malečnik 34, 2229 Maribor specialne knjižnice 51143 SI-51143
Nacionalni inštitut za biologijo Večna pot 121, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51144 SI-51144
Slovenian National Home 6417 St. Clair Ave, office, 6409 St. Clair Avenue, 0 Cleveland, OH44103 specialne knjižnice 51145 SI-51145
Slovenska kinoteka Metelkova 2 a, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 51160 SI-51160
Center za sluh in govor Vinarska 6, 2000 Maribor specialne knjižnice 51168 SI-51168
Šolski center Celje Pot na Lavo 22, 3000 Celje šolske knjižnice 51201 SI-51201
Gimnazija Celje - Center Kosovelova ulica 1, 3000 Celje šolske knjižnice 51202 SI-51202
Gimnazija Šentvid Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid šolske knjižnice 51203 SI-51203
Gimnazija Nova Gorica Delpinova ulica 9, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 51204 SI-51204
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51205 SI-51205
Šolski center Srečka Kosovela Sežana Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana šolske knjižnice 51206 SI-51206
Gimnazija Vič Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51207 SI-51207
Šolski center Slovenj Gradec Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec šolske knjižnice 51208 SI-51208
Fakulteta za varstvo okolja Velenje Trg mladosti 7, 3320 Velenje visokošolske knjižnice 51209 SI-51209
Šolski center Velenje Trg mladosti 3, 3320 Velenje šolske knjižnice 51209 SI-51209
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor šolske knjižnice 51210 SI-51210
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51213 SI-51213
Prometna šola Maribor Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor šolske knjižnice 51215 SI-51215
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor Mladinska ulica 14, 2000 Maribor šolske knjižnice 51216 SI-51216
Srednja šola za oblikovanje Maribor Park mladih 8, 2000 Maribor šolske knjižnice 51217 SI-51217
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor Smetanova ulica 35, 2000 Maribor šolske knjižnice 51218 SI-51218
Srednja šola Domžale Cesta talcev 12, 1230 Domžale šolske knjižnice 51219 SI-51219
Lesarska šola Maribor Lesarska ulica 2, 2000 Maribor šolske knjižnice 51220 SI-51220
Šolski center Ljubljana Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51221 SI-51221
Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 51222 SI-51222
Šolski center Nova Gorica Cankarjeva ulica 10, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 51223 SI-51223
Biotehniški center Naklo Strahinj 99, 4202 Naklo šolske knjižnice 51224 SI-51224
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina šolske knjižnice 51225 SI-51225
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ižanska cesta 12, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51226 SI-51226
Srednja ekonomska šola Ljubljana Roška cesta 2, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51229 SI-51229
Šolski center Ravne na Koroškem Na gradu 4, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 51230 SI-51230
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše Šolska ulica 16, 2342 Ruše šolske knjižnice 51231 SI-51231
Gimnazija Novo mesto Seidlova cesta 9, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51232 SI-51232
Šolski center Novo mesto Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51233 SI-51233
Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana Preglov trg 9, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51235 SI-51235
Gimnazija Jurija Vege Idrija Študentovska ulica 16, 5280 Idrija šolske knjižnice 51236 SI-51236
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana Poljanska cesta 28A, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51237 SI-51237
Ekonomska šola Novo mesto Ulica talcev 3A, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51238 SI-51238
Prva gimnazija Maribor Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor šolske knjižnice 51239 SI-51239
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma Sevno 13, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51240 SI-51240
III. gimnazija Maribor Gosposvetska cesta 4, 2000 Maribor šolske knjižnice 51242 SI-51242
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica šolske knjižnice 51243 SI-51243
Policijska akademija, Višja policijska šola Rocenska ulica 56, 1211 Ljubljana - Šmartno šolske knjižnice 51244 SI-51244
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper Martinčev trg 3, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 51245 SI-51245
Gimnazija Koper Cankarjeva ulica 2, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 51246 SI-51246
Gimnazija Brežice Trg izgnancev 14, 8250 Brežice šolske knjižnice 51247 SI-51247
Dijaški dom Maribor Gosposvetska cesta 89, 2000 Maribor šolske knjižnice 51248 SI-51248
Gimnazija Kranj Koroška cesta 13, 4000 Kranj šolske knjižnice 51252 SI-51252
Gimnazija Šiška Aljaževa ulica 32, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51253 SI-51253
Gimnazija Franceta Prešerna Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj šolske knjižnice 51255 SI-51255
Šolski center Rogaška Slatina Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina šolske knjižnice 51257 SI-51257
Dijaški dom Lizike Jančar Titova 24 a, 2000 Maribor šolske knjižnice 51258 SI-51258
Ekonomska šola Murska Sobota Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 51260 SI-51260
Gimnazija Tolmin Dijaška ulica 12B, 5220 Tolmin šolske knjižnice 51261 SI-51261
Srednja frizerska šola Ljubljana Litostrojska cesta 53, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51262 SI-51262
Srednja šola Izola Ulica Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola/Isola šolske knjižnice 51263 SI-51263
Biotehniška šola Rakičan Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 51264 SI-51264
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 51265 SI-51265
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje Šuštarjeva kolonija 7A, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 51266 SI-51266
Srednja šola Zagorje Cesta zmage 5, 1410 Zagorje ob Savi šolske knjižnice 51267 SI-51267
Konservatorij za glasbo in balet Maribor Mladinska ulica 12, 2000 Maribor šolske knjižnice 51268 SI-51268
Osnovna šola Polzela Šolska ulica 3, 3313 Polzela šolske knjižnice 51301 SI-51301
Osnovna šola Vič Abramova ulica 26, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51302 SI-51302
Osnovna šola Poljane Ljubljana Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51303 SI-51303
Osnovna šola Velika Nedelja Velika Nedelja 13, 2274 Velika Nedelja šolske knjižnice 51304 SI-51304
Osnovna šola Cirila Kosmača Piran Oljčna pot 24, 6330 Piran/Pirano šolske knjižnice 51305 SI-51305
Osnovna šola Milana Šuštaršiča Štembalova ulica 2A, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51306 SI-51306
Osnovna šola Hruševec Šentjur Gajstova pot 2A, 3230 Šentjur šolske knjižnice 51308 SI-51308
Osnovna šola Kungota Plintovec 10C, 2201 Zgornja Kungota šolske knjižnice 51309 SI-51309
Osnovna šola Gornji Petrovci Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci šolske knjižnice 51310 SI-51310
Osnovna šola Lucija Fazan 1, 6320 Portorož/Portorose šolske knjižnice 51311 SI-51311
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 51312 SI-51312
Osnovna šola Pivka Prečna ulica 3, 6257 Pivka šolske knjižnice 51313 SI-51313
Osnovna šola Prule Prule 13, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51314 SI-51314
Osnovna šola Gradec Bevkova ulica 3, 1270 Litija šolske knjižnice 51315 SI-51315
Osnovna šola Gorje Zgornje Gorje 44A, 4247 Zgornje Gorje šolske knjižnice 51316 SI-51316
Osnovna šola Dobje Dobje pri Planini 20A, 3224 Dobje pri Planini šolske knjižnice 51317 SI-51317
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje Polje 4, 2391 Prevalje šolske knjižnice 51318 SI-51318
Osnovna šola Ob Dravinji Ulica Dušana Jereba 1, 3210 Slovenske Konjice šolske knjižnice 51319 SI-51319
Osnovna šola Franceta Prešerna črenšovci Ulica Juša Kramarja 10, 9232 Črenšovci šolske knjižnice 51320 SI-51320
Osnovna šola Toma Brejca Šutna 39, 1241 Kamnik šolske knjižnice 51321 SI-51321
Osnovna šola Gornja Radgona Prežihova ulica 1, 9250 Gornja Radgona šolske knjižnice 51322 SI-51322
Osnovna šola Rudolfa Maistra Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah šolske knjižnice 51323 SI-51323
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič Šolska ulica 1, 8333 Semič šolske knjižnice 51324 SI-51324
Osnovna šola Bežigrad črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51325 SI-51325
I. osnovna šola Žalec Šilihova ulica 1, 3310 Žalec šolske knjižnice 51326 SI-51326
Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini Šolska ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini šolske knjižnice 51327 SI-51327
Osnovna šola Braslovče Rakovlje 15B, 3314 Braslovče šolske knjižnice 51328 SI-51328
Osnovna šola Dobrova Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova šolske knjižnice 51329 SI-51329
Osnovna šola Šentvid Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana - Šentvid šolske knjižnice 51330 SI-51330
Osnovna šola Bršljin Kočevarjeva ulica 40, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51331 SI-51331
Osnovna šola Vransko-Tabor Vransko 23, 3305 Vransko šolske knjižnice 51332 SI-51332
Osnovna šola Toneta čufarja čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51333 SI-51333
Osnovna šola Žirovnica Zabreznica 4, 4274 Žirovnica šolske knjižnice 51334 SI-51334
Osnovna šola Šmartno Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji šolske knjižnice 51335 SI-51335
Osnovna šola Zreče Šolska cesta 3, 3214 Zreče šolske knjižnice 51336 SI-51336
Osnovna šola Šmartno v Tuhinju Šmartno v Tuhinju 27A, 1219 Laze v Tuhinju šolske knjižnice 51337 SI-51337
Osnovna šola Vižmarje-Brod Na gaju 2, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51338 SI-51338
Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik Šolska ulica 1, 1241 Kamnik šolske knjižnice 51339 SI-51339
Osnovna šola Franceta Bevka Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51340 SI-51340
Osnovna šola Ketteja in Murna Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51341 SI-51341
Osnovna šola Majde Vrhovnik Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51342 SI-51342
Osnovna šola Šmarje pri Kopru Šmarje 1, 6274 Šmarje šolske knjižnice 51343 SI-51343
Osnovna šola Vodmat Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51344 SI-51344
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur šolske knjižnice 51345 SI-51345
Osnovna šola Srečka Kosovela Kosovelova ulica 6, 6210 Sežana šolske knjižnice 51346 SI-51346
Osnovna šola Kidričevo Kajuhova ulica 10, 2325 Kidričevo šolske knjižnice 51347 SI-51347
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica Trg svobode 42, 8290 Sevnica šolske knjižnice 51348 SI-51348
Osnovna šola Lava Pucova ulica 7, 3000 Celje šolske knjižnice 51349 SI-51349
Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice šolske knjižnice 51350 SI-51350
Osnovna šola Dolenjske Toplice Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice šolske knjižnice 51352 SI-51352
Osnovna šola Ivana Groharja Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 51353 SI-51353
Osnovna šola Danile Kumar Godeževa ulica 11, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51354 SI-51354
Osnovna šola Nove Fužine Preglov trg 8, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51355 SI-51355
Osnovna šola črna na Koroškem Center 142, 2393 Črna na Koroškem šolske knjižnice 51356 SI-51356
Osnovna šola Tabor I Maribor Ulica Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor šolske knjižnice 51357 SI-51357
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica šolske knjižnice 51358 SI-51358
Osnovna šola Cerkno Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno šolske knjižnice 51359 SI-51359
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče šolske knjižnice 51360 SI-51360
Osnovna šola Planina pri Sevnici Planina pri Sevnici 69, 3225 Planina pri Sevnici šolske knjižnice 51361 SI-51361
Osnovna šola Frana Roša Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje šolske knjižnice 51362 SI-51362
Osnovna šola Nazarje Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje šolske knjižnice 51363 SI-51363
Osnovna šola Šturje, Ajdovščina Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina šolske knjižnice 51364 SI-51364
Osnovna šola Koseze Ledarska ulica 23, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51365 SI-51365
Osnovna šola Anice černejeve Makole Makole 24, 2321 Makole šolske knjižnice 51366 SI-51366
Osnovna šola Vrhovci Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51367 SI-51367
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični Šentvid pri Stični 46, 1296 Šentvid pri Stični šolske knjižnice 51368 SI-51368
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj Ulica Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj šolske knjižnice 51369 SI-51369
Dvojezična osnovna šola I Lendava - 1. Sz. Lendvai Kétnyelvu Általános Iskola Kranjčeva ulica 44, 9220 Lendava/Lendva šolske knjižnice 51370 SI-51370
Osnovna šola Martina Krpana Gašperšičeva ulica 10, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51371 SI-51371
Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica šolske knjižnice 51372 SI-51372
Osnovna šola Gorišnica Gorišnica 83, 2272 Gorišnica šolske knjižnice 51373 SI-51373
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci Prosenjakovci 97C, 9207 Prosenjakovci/Partosfalva šolske knjižnice 51374 SI-51374
Osnovna šola Simona Kosa Podbrdo Podbrdo 32, 5243 Podbrdo šolske knjižnice 51375 SI-51375
Osnovna šola Prežihovega Voranca Maribor Gosposvetska cesta 10, 2000 Maribor šolske knjižnice 51376 SI-51376
Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje Vodnikova cesta 3, 3320 Velenje šolske knjižnice 51377 SI-51377
Osnovna šola Otočec Šolska cesta 20, 8222 Otočec šolske knjižnice 51378 SI-51378
Osnovna šola in vrtec Ankaran Regentova ulica 4, 6280 Ankaran/Ancarano šolske knjižnice 51379 SI-51379
Osnovna šola Leskovec pri Krškem Pionirska cesta 4, 8273 Leskovec pri Krškem šolske knjižnice 51380 SI-51380
Osnovna šola Franca Lešnika - Vuka Slivnica pri Mariboru Mariborska cesta 4, 2312 Orehova vas šolske knjižnice 51381 SI-51381
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica Meznaričeva ulica 1, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah šolske knjižnice 51382 SI-51382
Osnovna šola dr. Franja Žgeča Dornava Dornava 136A, 2252 Dornava šolske knjižnice 51383 SI-51383
Osnovna šola Juršinci Juršinci 19, 2256 Juršinci šolske knjižnice 51384 SI-51384
Osnovna šola Olge Meglič Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj šolske knjižnice 51385 SI-51385
Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane šolske knjižnice 51386 SI-51386
Osnovna šola Fram Turnerjeva ulica 120, 2313 Fram šolske knjižnice 51387 SI-51387
Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor Lackova cesta 4, 2000 Maribor šolske knjižnice 51388 SI-51388
Osnovna šola Rače Grajski trg 1, 2327 Rače šolske knjižnice 51389 SI-51389
Osnovna šola Breg Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj šolske knjižnice 51390 SI-51390
Osnovna šola Cirkulane-Zavrč Cirkulane 57, 2282 Cirkulane šolske knjižnice 51391 SI-51391
Osnovna šola Selnica ob Dravi Mariborska cesta 30, 2352 Selnica ob Dravi šolske knjižnice 51392 SI-51392
Osnovna šola Brezno-Podvelka Brezno 78, 2363 Podvelka šolske knjižnice 51393 SI-51393
Osnovna šola Maksa Durjave Maribor Ruška cesta 15, 2000 Maribor šolske knjižnice 51394 SI-51394
Osnovna šola Duplek Korenska cesta 31, 2241 Spodnji Duplek šolske knjižnice 51395 SI-51395
Osnovna šola Leona Štuklja Maribor Klinetova ulica 18, 2000 Maribor šolske knjižnice 51396 SI-51396
Osnovna šola Toneta čufarja Maribor Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor šolske knjižnice 51397 SI-51397
Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor Mladinska ulica 13, 2000 Maribor šolske knjižnice 51398 SI-51398
Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor šolske knjižnice 51399 SI-51399
Osnovna šola Angela Besednjaka Celjska ulica 11, 2000 Maribor šolske knjižnice 51400 SI-51400
Osnovna šola Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica Partizanska ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica šolske knjižnice 51401 SI-51401
Osnovna šola Draga Kobala Maribor Tolstojeva ulica 3, 2000 Maribor šolske knjižnice 51402 SI-51402
Osnovna šola Jela Janežiča Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 51403 SI-51403
Osnovna šola Kašelj Kašeljska cesta 119A, 1260 Ljubljana - Polje šolske knjižnice 51404 SI-51404
Osnovna šola Železniki Otoki 13, 4228 Železniki šolske knjižnice 51405 SI-51405
Osnovna šola Spodnja Šiška Gasilska cesta 17, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51406 SI-51406
Osnovna šola Kapela Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci šolske knjižnice 51407 SI-51407
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica Cesta 4. maja 92, 1380 Cerknica šolske knjižnice 51408 SI-51408
Osnovna šola Mirana Jarca Ipavčeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51409 SI-51409
Osnovna šola Dragomelj Dragomelj 180, 1230 Domžale šolske knjižnice 51410 SI-51410
Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani šolske knjižnice 51411 SI-51411
Osnovna šola Tabor Logatec Tržaška cesta 150, 1370 Logatec šolske knjižnice 51412 SI-51412
Osnovna šola Ivana Kavčiča Izlake 4, 1411 Izlake šolske knjižnice 51413 SI-51413
Osnovna šola Gorica Velenje Goriška cesta 48, 3320 Velenje šolske knjižnice 51414 SI-51414
Osnovna šola Antona Aškerca Velenje Jenkova cesta 2, 3320 Velenje šolske knjižnice 51415 SI-51415
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas Trata 40, 4224 Gorenja vas šolske knjižnice 51416 SI-51416
Osnovna šola Naklo Glavna cesta 47, 4202 Naklo šolske knjižnice 51417 SI-51417
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše šolske knjižnice 51418 SI-51418
Osnovna šola Predoslje Kranj Predoslje 17A, 4000 Kranj šolske knjižnice 51419 SI-51419
Osnovna šola Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem Čečovje 24, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 51420 SI-51420
Osnovna šola Loče Šolska ulica 5, 3215 Loče šolske knjižnice 51421 SI-51421
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje Laporje 31, 2318 Laporje šolske knjižnice 51422 SI-51422
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje Kidričeva cesta 21, 3320 Velenje šolske knjižnice 51423 SI-51423
IV. osnovna šola Celje Dečkova cesta 60, 3000 Celje šolske knjižnice 51424 SI-51424
Osnovna šola Ljubno ob Savinji Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji šolske knjižnice 51425 SI-51425
Osnovna šola Glazija Oblakova ulica 15, 3000 Celje šolske knjižnice 51426 SI-51426
Osnovna šola Škofljica Klanec 5, 1291 Škofljica šolske knjižnice 51427 SI-51427
Osnovna šola Šmarje - Sap Ljubljanska cesta 49, 1293 Šmarje - Sap šolske knjižnice 51428 SI-51428
Osnovna šola Metlika Šolska ulica 7, 8330 Metlika šolske knjižnice 51429 SI-51429
Osnovna šola Orehek Kranj Zasavska cesta 53A, 4000 Kranj šolske knjižnice 51430 SI-51430
Osnovna šola Dragotina Ketteja Šegova ulica 114, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51431 SI-51431
Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica Šolska cesta 29, 8280 Brestanica šolske knjižnice 51432 SI-51432
Osnovna šola Šenčur Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur šolske knjižnice 51433 SI-51433
Osnovna šola Vitanje Doliška cesta 1, 3205 Vitanje šolske knjižnice 51434 SI-51434
Osnovna šola Tržič Šolska ulica 7, 4290 Tržič šolske knjižnice 51435 SI-51435
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem Krvavška cesta 4, 4207 Cerklje na Gorenjskem šolske knjižnice 51436 SI-51436
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor Šolska ulica 9, 4205 Preddvor šolske knjižnice 51437 SI-51437
Osnovna šola Livada Velenje Efenkova cesta 60, 3320 Velenje šolske knjižnice 51438 SI-51438
Osnovna šola Šalek Velenje Šalek 87, 3320 Velenje šolske knjižnice 51439 SI-51439
Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu Podgorje 172, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu šolske knjižnice 51440 SI-51440
Osnovna šola Sečovlje Sečovlje 78, 6333 Sečovlje/Sicciole šolske knjižnice 51441 SI-51441
III. osnovna šola Celje Vodnikova ulica 4, 3000 Celje šolske knjižnice 51442 SI-51442
Center za vzgojo, izobraževanje, usposabljanje in svetovanje Gustava Šiliha Majcigerjeva ulica 31, 2000 Maribor šolske knjižnice 51443 SI-51443
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak Knežak 147A, 6253 Knežak šolske knjižnice 51444 SI-51444
Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica Lipnica 12, 4245 Kropa šolske knjižnice 51445 SI-51445
Osnovna šola Ivana Babiča-Jagra Marezige Marezige 33A, 6273 Marezige šolske knjižnice 51446 SI-51446
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje Kidričeva cesta 19, 3320 Velenje šolske knjižnice 51447 SI-51447
Osnovna šola Ribnica na Pohorju Ribnica na Pohorju 29, 2364 Ribnica na Pohorju šolske knjižnice 51448 SI-51448
Osnovna šola Tončke čeč Keršičeva cesta 50, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 51449 SI-51449
Osnovna šola Rudija Mahniča - Brkinca Pregarje Pregarje 18, 6243 Obrov šolske knjižnice 51450 SI-51450
Osnovna šola Dušana Bordona Semedela - Koper Rozmanova ulica 21A, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 51451 SI-51451
Osnovna šola Dob Šolska ulica 7, 1233 Dob šolske knjižnice 51452 SI-51452
Osnovna šola Korena Zgornja Korena 32, 2242 Zgornja Korena šolske knjižnice 51453 SI-51453
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki Gorjanska cesta 2, 8311 Kostanjevica na Krki šolske knjižnice 51454 SI-51454
Osnovna šola Kuzma Kuzma 20, 9263 Kuzma šolske knjižnice 51455 SI-51455
Osnovna šola Stanka Vraza Ormož Dobravska ulica 13A, 2270 Ormož šolske knjižnice 51456 SI-51456
Osnovna šola Radlje ob Dravi Koroška cesta 17, 2360 Radlje ob Dravi šolske knjižnice 51457 SI-51457
Glasbena šola skladateljev Ipavcev Šentjur Ulica skladateljev Ipavcev 30, 3230 Šentjur šolske knjižnice 51458 SI-51458
Osnovna šola Podzemelj Podzemelj 11A, 8332 Gradac šolske knjižnice 51459 SI-51459
Osnovna šola Slave Klavore Maribor Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor šolske knjižnice 51460 SI-51460
Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško Cesta 4. julija 33, 8270 Krško šolske knjižnice 51461 SI-51461
Osnovna šola Velika Dolina Velika Dolina 30, 8261 Jesenice na Dolenjskem šolske knjižnice 51462 SI-51462
Osnovna šola Cerklje ob Krki Cerklje ob Krki 3, 8263 Cerklje ob Krki šolske knjižnice 51463 SI-51463
Osnovna šola Sveti Tomaž Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž šolske knjižnice 51464 SI-51464
Dvojezična osnovna šola II Lendava - II. Sz. Lendvai Kétnyelvu Általános Iskola Ulica heroja Mohorja 1, 9220 Lendava/Lendva šolske knjižnice 51465 SI-51465
Osnovna šola Podlehnik Podlehnik 7A, 2286 Podlehnik šolske knjižnice 51466 SI-51466
Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj šolske knjižnice 51467 SI-51467
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju šolske knjižnice 51468 SI-51468
Tretja osnovna šola Slovenj Gradec Šercerjeva ulica 11, 2380 Slovenj Gradec šolske knjižnice 51469 SI-51469
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana - Črnuče šolske knjižnice 51470 SI-51470
Osnovna šola Medvode Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode šolske knjižnice 51471 SI-51471
Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje Trg Franca Fakina 8, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 51472 SI-51472
Osnovna šola Puconci Puconci 178, 9201 Puconci šolske knjižnice 51473 SI-51473
Osnovna šola Benedikt Šolska ulica 2, 2234 Benedikt šolske knjižnice 51474 SI-51474
Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski dol Jurovski Dol 13, 2223 Jurovski Dol šolske knjižnice 51475 SI-51475
Glasbena šola Murska Sobota Cvetkova ulica 2C, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 51476 SI-51476
Osnovna šola Šalovci Šalovci 172, 9204 Šalovci šolske knjižnice 51477 SI-51477
Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje Veliko Tinje 29, 2316 Zgornja Ložnica šolske knjižnice 51478 SI-51478
Osnovna šola Janka Padežnika Maribor Iztokova ulica 6, 2000 Maribor šolske knjižnice 51479 SI-51479
Osnovna šola Žetale čermožiše 45B, 2287 Žetale šolske knjižnice 51480 SI-51480
Osnovna šola Antona Ingoliča Spodnja Polskava Spodnja Polskava 240, 2331 Pragersko šolske knjižnice 51481 SI-51481
Osnovna šola Sveta Ana Sv. Ana v Slov. goricah 14, 2233 Sv. Ana v Slovenskih goricah šolske knjižnice 51482 SI-51482
Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče Gračišče 5, 6272 Gračišče šolske knjižnice 51483 SI-51483
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško Šolska ulica 1, 8270 Krško šolske knjižnice 51484 SI-51484
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče Trg 31, 5292 Renče šolske knjižnice 51485 SI-51485
Osnovna šola Helene Puhar Kranj Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj šolske knjižnice 51486 SI-51486
Osnovna šola Markovci Markovci 33D, 2281 Markovci šolske knjižnice 51487 SI-51487
Osnovna šola Preserje Preserje 60, 1352 Preserje šolske knjižnice 51488 SI-51488
Osnovna šola Raka Raka 36, 8274 Raka šolske knjižnice 51489 SI-51489
Osnovna šola Ivanjkovci Ivanjkovci 71A, 2259 Ivanjkovci šolske knjižnice 51490 SI-51490
Osnovna šola Nove Jarše Clevelandska ulica 11, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51491 SI-51491
Osnovna šola Bičevje Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51492 SI-51492
Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice šolske knjižnice 51493 SI-51493
Osnovna šola Fara Fara 3, 1336 Kostel šolske knjižnice 51494 SI-51494
Osnovna šola Trnovo Karunova ulica 14A, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51495 SI-51495
Osnovna šola Odranci Prešernova ulica 1, 9233 Odranci šolske knjižnice 51496 SI-51496
Glasbena šola "Risto Savin" Žalec Aškerčeva ulica 9, 3310 Žalec šolske knjižnice 51497 SI-51497
Osnovna šola Šmartno na Pohorju Šmartno na Pohorju 24A, 2315 Šmartno na Pohorju šolske knjižnice 51498 SI-51498
Glasbena šola Koper Gallusova ulica 2, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 51499 SI-51499
Mladinski dom Jarše Jarška cesta 44, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51500 SI-51500
Osnovna šola Janeza Kuharja Razkrižje Šafarsko 24, 9246 Razkrižje šolske knjižnice 51501 SI-51501
Osnovna šola Kobilje Kobilje 33A, 9227 Kobilje šolske knjižnice 51502 SI-51502
Osnovna šola Log - Dragomer Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani šolske knjižnice 51503 SI-51503
Dvojezična osnovna šola Genterovci Gonterhazi Ketnyelvu Altalanos Iskola Šolska ulica 2, 9223 Dobrovnik/Dobronak šolske knjižnice 51504 SI-51504
Osnovna šola Malečnik Malečnik 61, 2229 Malečnik šolske knjižnice 51505 SI-51505
Glasbena šola Postojna Ljubljanska cesta 10, 6230 Postojna šolske knjižnice 51506 SI-51506
Osnovna šola Col Col 35, 5273 Col šolske knjižnice 51507 SI-51507
Osnovna šola dr. Slavka Gruma Cankarjev trg 2, 1410 Zagorje ob Savi šolske knjižnice 51508 SI-51508
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina Štrancarjeva ulica 8, 5270 Ajdovščina šolske knjižnice 51509 SI-51509
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici šolske knjižnice 51510 SI-51510
Osnovna šola Pirniče Zgornje Pirniče 37B, 1215 Medvode šolske knjižnice 51511 SI-51511
Glasbena šola Tolmin Prešernova ulica 4, 5220 Tolmin šolske knjižnice 51512 SI-51512
Osnovna šola Prebold Graščinska cesta 7, 3312 Prebold šolske knjižnice 51513 SI-51513
Osnovna šola Draga Bajca Vipava Vinarska cesta 4, 5271 Vipava šolske knjižnice 51514 SI-51514
Gimnazija Jesenice Trg Toneta čufarja 1, 4270 Jesenice šolske knjižnice 51515 SI-51515
Osnovna šola Kozara Nova Gorica Kidričeva ulica 35, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 51516 SI-51516
Osnovna šola Riharda Jakopiča Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51517 SI-51517
Glasbena šola Nova Gorica Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 51518 SI-51518
Osnovna šola čepovan čepovan 87, 5253 Čepovan šolske knjižnice 51519 SI-51519
Osnovna šola Simona Jenka Kranj Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj šolske knjižnice 51520 SI-51520
Osnovna šola Bovec Trg golobarskih žrtev 17, 5230 Bovec šolske knjižnice 51521 SI-51521
Glasbena šola Vrhnika Trg Karla Grabeljška 3, 1360 Vrhnika šolske knjižnice 51522 SI-51522
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova Negova 20, 9245 Spodnji Ivanjci šolske knjižnice 51523 SI-51523
Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen Komen 61A, 6223 Komen šolske knjižnice 51524 SI-51524
Glasbena šola Slovenj Gradec Glavni trg 40, 2380 Slovenj Gradec šolske knjižnice 51525 SI-51525
Osnovna šola Miren Miren 140, 5291 Miren šolske knjižnice 51526 SI-51526
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51527 SI-51527
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš Dragatuš 48, 8343 Dragatuš šolske knjižnice 51528 SI-51528
Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika Lošca 1, 1360 Vrhnika šolske knjižnice 51529 SI-51529
Glasbena šola Celje Slomškov trg 10, 3000 Celje šolske knjižnice 51530 SI-51530
Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok Hrib-Loški Potok 101, 1318 Loški Potok šolske knjižnice 51531 SI-51531
Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova Kapelska cesta 25, 8257 Dobova šolske knjižnice 51532 SI-51532
Osnovna šola Roje Kettejeva ulica 15, 1230 Domžale šolske knjižnice 51533 SI-51533
Osnovna šola Podbočje Podbočje 82, 8312 Podbočje šolske knjižnice 51534 SI-51534
Osnovna šola Drska Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51535 SI-51535
Osnovna šola Blanca Blanca 13, 8283 Blanca šolske knjižnice 51536 SI-51536
Osnovna šola Preska Preška cesta 22, 1215 Medvode šolske knjižnice 51537 SI-51537
Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani Šolska ulica 15, 1351 Brezovica pri Ljubljani šolske knjižnice 51538 SI-51538
Glasbena šola Sežana Kosovelova ulica 4B, 6210 Sežana šolske knjižnice 51539 SI-51539
Osnovna šola Bizeljsko Bizeljska cesta 78, 8259 Bizeljsko šolske knjižnice 51540 SI-51540
Glasbena šola Kranj Poštna ulica 3, 4000 Kranj šolske knjižnice 51541 SI-51541
Osnovna šola Mokronog Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog šolske knjižnice 51542 SI-51542
Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert Šentrupert 57, 8232 Šentrupert šolske knjižnice 51543 SI-51543
Osnovna šola Boštanj Boštanj 54A, 8294 Boštanj šolske knjižnice 51544 SI-51544
Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51545 SI-51545
Osnovna šola Tržišče Tržišče 35, 8295 Tržišče šolske knjižnice 51546 SI-51546
Osnovna šola Vinica Vinica 50, 8344 Vinica šolske knjižnice 51547 SI-51547
Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Šolska ulica 2, 1310 Ribnica šolske knjižnice 51548 SI-51548
Osnovna šola Litija Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija šolske knjižnice 51549 SI-51549
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž Šentjanž 58A, 8297 Šentjanž šolske knjižnice 51550 SI-51550
Osnovna šola Krmelj Krmelj 104, 8296 Krmelj šolske knjižnice 51551 SI-51551
Osnovna šola Globoko Globoko 9, 8254 Globoko šolske knjižnice 51552 SI-51552
Glasbena šola Rogaška Slatina Kidričeva ulica 26, 3250 Rogaška Slatina šolske knjižnice 51553 SI-51553
Osnovna šola Prevole Prevole 32, 8362 Hinje šolske knjižnice 51554 SI-51554
Osnovna šola dr. Ivana Prijatelja Sodražica Cesta Notranjskega odreda 10, 1317 Sodražica šolske knjižnice 51555 SI-51555
Glasbena šola Brežice Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice šolske knjižnice 51556 SI-51556
Osnovna šola črni Vrh črni Vrh 95, 5274 Črni Vrh nad Idrijo šolske knjižnice 51557 SI-51557
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51558 SI-51558
Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece Pišece 34, 8255 Pišece šolske knjižnice 51559 SI-51559
Glasbena šola Idrija Prelovčeva ulica 9, 5280 Idrija šolske knjižnice 51560 SI-51560
Glasbena šola Ribnica Kolodvorska ulica 10, 1310 Ribnica šolske knjižnice 51561 SI-51561
II. osnovna šola Žalec Šilihova ulica 1, 3310 Žalec šolske knjižnice 51562 SI-51562
Osnovna šola Horjul Šolska ulica 44, 1354 Horjul šolske knjižnice 51563 SI-51563
Osnovna šola Stara Cerkev Stara Cerkev 21, 1332 Stara Cerkev šolske knjižnice 51564 SI-51564
Osnovna šola Ob Rinži Kočevje Cesta v Mestni log 39, 1330 Kočevje šolske knjižnice 51565 SI-51565
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto Jenkova ulica 1, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 51566 SI-51566
Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje Trg zbora odposlancev 28, 1330 Kočevje šolske knjižnice 51567 SI-51567
Osnovna šola Stranje Zgornje Stranje 22, 1242 Stahovica šolske knjižnice 51568 SI-51568
Glasbena šola Radlje ob Dravi Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi šolske knjižnice 51569 SI-51569
Osnovna šola Polhov Gradec Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec šolske knjižnice 51570 SI-51570
Glasbena šola Ljubljana Moste - Polje Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51571 SI-51571
Glasbena šola Kočevje Reška cesta 16, 1330 Kočevje šolske knjižnice 51572 SI-51572
Osnovna šola Koprivnica Koprivnica 2, 8282 Koprivnica šolske knjižnice 51573 SI-51573
Glasbena šola Radovljica Linhartov trg 1, 4240 Radovljica šolske knjižnice 51574 SI-51574
Glasbena šola Laško - Radeče Šolska pot 5, 1433 Radeče šolske knjižnice 51575 SI-51575
Glasbena šola Škofja Loka Puštal 21, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 51576 SI-51576
Inštitut montessori, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok Ulica F. Kozaka 49, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51577 SI-51577
Glasbena šola Slovenske Konjice Tattenbachova ulica 1A, 3210 Slovenske Konjice šolske knjižnice 51578 SI-51578
Glasbena šola Ravne na Koroškem Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 51579 SI-51579
Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan Strunjan 140, 6320 Portorož/Portorose šolske knjižnice 51580 SI-51580
Osnovna šola 27. julij Kamnik Tomšičeva ulica 9, 1241 Kamnik šolske knjižnice 51581 SI-51581
Glasbena šola Nazarje Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje šolske knjižnice 51582 SI-51582
Dom Antona Skale Maribor Majcigerjeva ulica 37, 2000 Maribor šolske knjižnice 51583 SI-51583
Osnovna šola Ane Gale Sevnica Cesta na Dobravo 28, 8290 Sevnica šolske knjižnice 51584 SI-51584
Waldorfska šola Maribor Valvasorjeva 75, 2000 Maribor šolske knjižnice 51585 SI-51585
Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora Cesta Dolenjskega odreda 19, 1294 Višnja Gora šolske knjižnice 51586 SI-51586
Inštitut Lila, OE OŠ Lila Ljubljana Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51587 SI-51587
Osnovna šola Zagradec Zagradec 33, 1303 Zagradec šolske knjižnice 51588 SI-51588
Osnovna šola Janeza Puharja Kranj - Center Komenskega ulica 4, 4000 Kranj šolske knjižnice 51589 SI-51589
Osnovna šola Cvetka Golarja Ljutomer Cvetka Golarja ulica 6, 9240 Ljutomer šolske knjižnice 51590 SI-51590
Svobodna šola Kurešček Visoko 4, 1292 Ljubljana šolske knjižnice 51591 SI-51591
Kreativnost, zasebna glasbena šola Arsem, d. o. o. Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 51592 SI-51592
Glasbena šola Ilirska Bistrica Ulica IV. armije 5, 6250 Ilirska Bistrica šolske knjižnice 51593 SI-51593
Slovenska študijska knjižnica Mikschallee 4, 0 9020 Klagenfurt-Celovec, A - Avstrija splošne knjižnice 51901 SI-51901
Narodna in študijska knjižnica Ul. san Francesco 20, 0 Trst splošne knjižnice 51902 SI-51902
Zveza tabornikov Slovenije Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55001 SI-55001
Teozofsko društvo Jivatma Muzejski trg 8, 3000 Celje specialne knjižnice 55002 SI-55002
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55003 SI-55003
Uršulinski samostan Ljubljana Ulica Josipine Turnograjske 8, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55005 SI-55005
Fakulteta za pravo in ekonomijo Krekov trg 1, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55006 SI-55006
Društvo upokojencev Škofja Loka, Marinkina knjižnica Partizanska 1, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 55007 SI-55007
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji Džamijska 10, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55008 SI-55008
Splošna bolnišnica Novo mesto Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 55009 SI-55009
Pokrajinski muzej Maribor Grajska ulica 2, 2000 Maribor specialne knjižnice 55010 SI-55010
RUSKI DOM Zavod za kulturo, izobraževanje, poslovno, znanstveno in strokovno sodelovanje, Maribor Ulica talcev 1, 2000 Maribor specialne knjižnice 55011 SI-55011
Slovenski dom - Kulturno posvetno društvo Bazovica Podpinjol 43, 0 Reka specialne knjižnice 55012 SI-55012
Institut IPAL, izobraževanje Miklošičeva cesta 36, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55014 SI-55014
RI19, Raziskovalni inštitut za vizualno kulturo od 19. stoletja naprej Posavskega 13, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55015 SI-55015
Župnijski urad Preska Preška cesta 33, 1215 Medvode specialne knjižnice 55016 SI-55016
Judovski kulturni center Ljubljana Križevniška ulica 3, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55017 SI-55017
Andraž Marjan Žvab Gogalova ulica 3, 4000 Kranj specialne knjižnice 55018 SI-55018
Lisztov inštitut Barvarska steza 8, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55019 SI-55019
Državno odvetništvo Republike Slovenije Šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55020 SI-55020
Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk Kersnikova 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55021 SI-55021
Župnija Slovenska Bistrica Trg Alfonza Šarha 6, 2310 Slovenska Bistrica specialne knjižnice 55022 SI-55022
Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1B, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55023 SI-55023
Muzeji radovljiške občine Linhartov trg 1, 4240 Radovljica specialne knjižnice 55024 SI-55024
Slovensko kulturno društvo Tabor Ulica del Ricreatorio 1/1, 0 34151 Opčine – Trst specialne knjižnice 55025 SI-55025
Slovensko društvo za skupinsko analizo Metelkova ulica 15, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55026 SI-55026
Kulturno umetniško društvo Anarhiv Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55027 SI-55027
Župnija Škofja Loka Cankarjev trg 13, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 55028 SI-55028
Društvo računalniški muzej Celovška 111, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55030 SI-55030
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor specialne knjižnice 55031 SI-55031
Slovensko planinsko društvo Bariloche 9 de julio 700 specialne knjižnice 55097 SI-55097
Višje sodišče v Mariboru Sodna ulica 14, 2000 Maribor specialne knjižnice 55099 SI-55099
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor Prešernova ulica 1, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 55145 SI-55145
DOBA EPIS d.o.o., Višja strokovna šola Prešernova ulica 1, 2000 Maribor šolske knjižnice 55145 SI-55145
Svilanit tekstilna tovarna d.d. Kovinarska 4, 1241 Kamnik specialne knjižnice 55146 SI-55146
Ixtlan Consulting d.o.o. Kersnikova 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55147 SI-55147
Župnijski urad Sedejeva ul. 2, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 55148 SI-55148
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55149 SI-55149
Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55150 SI-55150
Šentjakobsko gledališče Ljubljana Krekov trg 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55151 SI-55151
Univerza v Novi Gorici Vipavska 13, Rožna Dolina, 5000 Nova Gorica visokošolske knjižnice 55152 SI-55152
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport , 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55153 SI-55153
Mirovni inštitut Metelkova 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55154 SI-55154
Studio marketing J Walter Thompson Vojkova 50, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55155 SI-55155
TALUM d.d. Kidričevo Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo specialne knjižnice 55156 SI-55156
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled Prešernova cesta 32, 4260 Bled šolske knjižnice 55157 SI-55157
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko Krekov trg 2, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 55158 SI-55158
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije Kotnikova 32, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55159 SI-55159
Pošta Slovenije, d. o. o. Slomškov trg 10, 2000 Maribor specialne knjižnice 55161 SI-55161
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55162 SI-55162
Urad za droge pri Vladi Republike Slovenije Parmova 33, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55163 SI-55163
Iskraemeco Savska Loka 4, 4000 Kranj specialne knjižnice 55164 SI-55164
Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 62, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55165 SI-55165
Johnsons Controls - NTU Pod gradom 1, 2380 Slovenj Gradec specialne knjižnice 55166 SI-55166
IEDC - Poslovna šola Bled Prešernova cesta 33, 4260 Bled visokošolske knjižnice 55167 SI-55167
Triglavski narodni park Ljubljanska 27, 4260 Bled specialne knjižnice 55169 SI-55169
Vlada RS, Služba Vlade za zakonodajo Mestni trg 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55170 SI-55170
Kovinotehna d.d. Celje Mariborska 7, 3000 Celje specialne knjižnice 55171 SI-55171
Ljudska univerza Koper Cankarjeva 33, 6000 Koper/Capodistria specialne knjižnice 55172 SI-55172
Univerza v Novem mestu Na Loko 2, 8000 Novo mesto visokošolske knjižnice 55174 SI-55174
Ustanova Fundacija Gea2000 Gornji trg 1, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55175 SI-55175
Zasavski muzej Trbovlje Ul. 1. junija 15, 1420 Trbovlje specialne knjižnice 55176 SI-55176
Zdravstveni dom Ljubljana Kotnikova 28, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55177 SI-55177
Urad Vlade RS za komuniciranje Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55178 SI-55178
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga 1, 1292 Ig specialne knjižnice 55179 SI-55179
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava Adamič Lundrovo n. 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55180 SI-55180
Slovenski inštitut za standardizacijo Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55182 SI-55182
Agencija za energijo Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor specialne knjižnice 55183 SI-55183
Hit hoteli, igralnice, turizem d.d. Delpinova 7A, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 55184 SI-55184
DATALAB d.o.o Leskoškova 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55185 SI-55185
Upravno sodišče RS Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55186 SI-55186
Urad RS za intelektualno lastnino Kotnikova 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55187 SI-55187
Studia Slovenica Štula 23, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55188 SI-55188
Kozjanski park Podsreda 45, 3257 Podsreda specialne knjižnice 55189 SI-55189
Center za glasbeno vzgojo Koper Gallusova 2, 6000 Koper šolske knjižnice 55190 SI-55190
Umetnostna galerija Maribor Koroška cesta 26, 2000 Maribor specialne knjižnice 55191 SI-55191
Slovensko Narodno gledališče Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 5, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 55192 SI-55192
Zavod Hrastovec - Trate Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih goricah specialne knjižnice 55193 SI-55193
Mestna občina Nova Gorica Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica specialne knjižnice 55194 SI-55194
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska 58, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55195 SI-55195
Center Vlade RS za informatiko Langusova 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55196 SI-55196
Zgodovinski arhiv Celje Teharska cesta 1, 3000 Celje specialne knjižnice 55197 SI-55197
Tolminski muzej Mestni trg 4, 5220 Tolmin specialne knjižnice 55199 SI-55199
Dijaški dom Nova Gorica Streliška pot 7, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 55261 SI-55261
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica šolske knjižnice 55262 SI-55262
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor šolske knjižnice 55263 SI-55263
Zavod Antona Martina Slomška Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor šolske knjižnice 55265 SI-55265
Dijaški Dom Vič Gerbičeva 51 A, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55266 SI-55266
Škofijska gimnazija Vipava Goriška cesta 29, 5271 Vipava šolske knjižnice 55267 SI-55267
Dijaški dom Tabor Kotnikova ulica 4, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55268 SI-55268
Gimnazija Škofja Loka Podlubnik 1B, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 55269 SI-55269
Gimnazija Moste Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55270 SI-55270
Šolski center Ptuj Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj šolske knjižnice 55271 SI-55271
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna Tržaška cesta 36, 6230 Postojna šolske knjižnice 55272 SI-55272
Biotehniška šola Maribor Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor šolske knjižnice 55273 SI-55273
Glasbena šola Domžale Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale šolske knjižnice 55274 SI-55274
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci Mladinska ulica 5, 9252 Radenci šolske knjižnice 55277 SI-55277
Srednja zdravstvena šola Ljubljana Poljanska cesta 61, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55278 SI-55278
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano Bolniška ulica 11, 6330 Piran/Pirano šolske knjižnice 55279 SI-55279
Glasbena šola Franca Šturma Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55280 SI-55280
Gimnazija Ledina Resljeva cesta 12, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55281 SI-55281
Srednja gradbena, geodetska, okoljevarstvena šola in strokovna gimnazija Ljubljana Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55283 SI-55283
Gimnazija Ormož Hardek 5A, 2270 Ormož šolske knjižnice 55284 SI-55284
Dijaški dom Ivana Cankarja Poljanska cesta 26, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55286 SI-55286
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55287 SI-55287
Gimnazija Murska Sobota Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55288 SI-55288
Strokovno izobraževalni center Brežice Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice šolske knjižnice 55289 SI-55289
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje Kosovelova ulica 2, 3000 Celje šolske knjižnice 55291 SI-55291
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer šolske knjižnice 55292 SI-55292
Gimnazija in srednja šola Kočevje Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje šolske knjižnice 55293 SI-55293
Šolski center Ravne na Koroškem, OE Srednja šola Ravne Na gradu 4a, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 55294 SI-55294
Ekonomska šola Ljubljana Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55296 SI-55296
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje Ipavčeva ulica 10, 3000 Celje šolske knjižnice 55297 SI-55297
Srednja šola Slovenska Bistrica Ulica dr. Jožeta Pučnika 21, 2310 Slovenska Bistrica šolske knjižnice 55298 SI-55298
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55299 SI-55299
Osnovna šola Vavta vas Vavta vas 1, 8351 Straža šolske knjižnice 55363 SI-55363
Osnovna šola Griže Griže 1A, 3302 Griže šolske knjižnice 55364 SI-55364
Osnovna šola Ljubo Šercer Reška cesta 6, 1330 Kočevje šolske knjižnice 55365 SI-55365
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan Škocjan 51, 8275 Škocjan šolske knjižnice 55366 SI-55366
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo Frankolovo 11, 3213 Frankolovo šolske knjižnice 55367 SI-55367
Druga osnovna šola Slovenj Gradec Kopališka ulica 29, 2380 Slovenj Gradec šolske knjižnice 55368 SI-55368
Osnovna šola Jurija Vege Vegova ulica 38, 1251 Moravče šolske knjižnice 55369 SI-55369
Osnovna šola Dekani Dekani 32, 6271 Dekani šolske knjižnice 55370 SI-55370
VIZ Osnovna šola Rogatec Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec šolske knjižnice 55371 SI-55371
Osnovna šola Križevci Križevci pri Ljutomeru 16B, 9242 Križevci pri Ljutomeru šolske knjižnice 55372 SI-55372
Prva osnovna šola Slovenj Gradec Šercerjeva ulica 7, 2380 Slovenj Gradec šolske knjižnice 55373 SI-55373
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik Kétnyelvu Általános Iskola Dobronak Dobrovnik 266J, 9223 Dobrovnik/Dobronak šolske knjižnice 55374 SI-55374
Osnovna šola Polje Polje 358, 1260 Ljubljana - Polje šolske knjižnice 55375 SI-55375
Osnovna šola Frana Kranjca Hrašovčeva ulica 1, 3000 Celje šolske knjižnice 55376 SI-55376
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo v Brdih šolske knjižnice 55377 SI-55377
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55378 SI-55378
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled Seliška cesta 3, 4260 Bled šolske knjižnice 55379 SI-55379
Osnovna šola Koroška Bela Jesenice Cesta talcev 2, 4270 Jesenice šolske knjižnice 55380 SI-55380
Osnovna šola Toneta čufarja Jesenice Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice šolske knjižnice 55381 SI-55381
Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora Koroška ulica 12, 4280 Kranjska Gora šolske knjižnice 55382 SI-55382
Osnovna šola Stražišče Kranj Šolska ulica 2, 4000 Kranj šolske knjižnice 55383 SI-55383
Osnovna šola Cvetka Golarja Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 55384 SI-55384
Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce Begunjska cesta 7, 4248 Lesce šolske knjižnice 55385 SI-55385
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica šolske knjižnice 55386 SI-55386
Osnovna šola Center Seidlova cesta 7, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 55387 SI-55387
Osnovna šola Šmihel Šmihel 2, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 55388 SI-55388
Osnovna šola Dutovlje Dutovlje 135, 6221 Dutovlje šolske knjižnice 55389 SI-55389
Osnovna šola Grm Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 55390 SI-55390
Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje Tovarniška cesta 14, 1290 Grosuplje šolske knjižnice 55391 SI-55391
Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva Ponikva 29A, 3232 Ponikva šolske knjižnice 55392 SI-55392
Osnovna šola III Murska Sobota Trstenjakova ulica 73, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55393 SI-55393
Osnovna šola Starše Starše 5, 2205 Starše šolske knjižnice 55394 SI-55394
Osnovna šola Simona Jenka Smlednik 73, 1216 Smlednik šolske knjižnice 55395 SI-55395
Osnovna šola Mežica Partizanska cesta 16, 2392 Mežica šolske knjižnice 55397 SI-55397
Osnovna šola Šempas Šempas 76C, 5261 Šempas šolske knjižnice 55398 SI-55398
Osnovna šola Antona Globočnika Postojna Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna šolske knjižnice 55399 SI-55399
Vrtec Hansa Christiana Andersena Rašiška 7, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55401 SI-55401
Vrtec Trbovlje Rudarska c. 10/A, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 55402 SI-55402
Akademija Montessori - Hiša otrok ABC Tesovnikova 27a, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55403 SI-55403
Vrtec Šentjur Gajstova pot 2 a, 3230 Šentjur šolske knjižnice 55404 SI-55404
Osnovna šola Muta Šolska ulica 6, 2366 Muta šolske knjižnice 55501 SI-55501
Osnovna šola Majšperk Majšperk 32B, 2322 Majšperk šolske knjižnice 55502 SI-55502
Osnovna šola Bistrica Begunjska cesta 2, 4290 Tržič šolske knjižnice 55503 SI-55503
Osnovna šola Tišina Tišina 4B, 9251 Tišina šolske knjižnice 55504 SI-55504
Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica Delpinova ulica 7, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 55505 SI-55505
Osnovna šola Bistrica ob Sotli Bistrica ob Sotli 63A, 3256 Bistrica ob Sotli šolske knjižnice 55506 SI-55506
Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik Log 19, 1430 Hrastnik šolske knjižnice 55507 SI-55507
JVIZ I. Osnovna šola Rogaška Slatina Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina šolske knjižnice 55508 SI-55508
Osnovna šola Stopiče Stopiče 37, 8322 Stopiče šolske knjižnice 55509 SI-55509
Osnovna šola Slivnica pri Celju Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici šolske knjižnice 55510 SI-55510
Osnovna šola Brinje Grosuplje Ljubljanska cesta 40A, 1290 Grosuplje šolske knjižnice 55511 SI-55511
Osnovna šola Stari trg ob Kolpi Stari trg ob Kolpi 7, 8342 Stari trg ob Kolpi šolske knjižnice 55512 SI-55512
Osnovna šola Veržej Puščenjakova ulica 7, 9241 Veržej šolske knjižnice 55513 SI-55513
Osnovna šola Deskle Srebrničeva ulica 10, 5210 Deskle šolske knjižnice 55514 SI-55514
Osnovna šola Ig Troštova ulica 24, 1292 Ig šolske knjižnice 55515 SI-55515
Osnovna šola Hudinja Mariborska cesta 125, 3000 Celje šolske knjižnice 55517 SI-55517
Osnovna šola Cankova Cankova 27, 9261 Cankova šolske knjižnice 55518 SI-55518
Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici šolske knjižnice 55519 SI-55519
Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 55520 SI-55520
Osnovna šola Solkan Šolska ulica 25, 5250 Solkan šolske knjižnice 55521 SI-55521
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo Brdo pri Lukovici 5, 1225 Lukovica šolske knjižnice 55522 SI-55522
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče Šolska pot 5, 1433 Radeče šolske knjižnice 55523 SI-55523
Osnovna šola Mirana Jarca črnomelj Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj šolske knjižnice 55524 SI-55524
Osnovna šola Pesnica Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru šolske knjižnice 55525 SI-55525
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško šolske knjižnice 55526 SI-55526
Osnovna šola Idrija Lapajnetova ulica 50, 5280 Idrija šolske knjižnice 55527 SI-55527
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči Most na Soči 18A, 5216 Most na Soči šolske knjižnice 55528 SI-55528
Osnovna šola Gabrovka - Dole Gabrovka 30, 1274 Gabrovka šolske knjižnice 55529 SI-55529
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina šolske knjižnice 55530 SI-55530
Osnovna šola Središče ob Dravi Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi šolske knjižnice 55531 SI-55531
Osnovna šola Jelšane Jelšane 82, 6254 Jelšane šolske knjižnice 55532 SI-55532
Osnovna šola Marije Vere Ljubljanska cesta 16A, 1241 Kamnik šolske knjižnice 55533 SI-55533
Osnovna šola Martina Konšaka Maribor Prekmurska ulica 67, 2000 Maribor šolske knjižnice 55534 SI-55534
Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer šolske knjižnice 55535 SI-55535
Osnovna šola Podgora Kuteževo Kuteževo 2F, 6250 Ilirska Bistrica šolske knjižnice 55537 SI-55537
Osnovna šola Matije čopa Kranj Ulica Tuga Vidmarja 1, 4000 Kranj šolske knjižnice 55538 SI-55538
Osnovna šola Mirna Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna šolske knjižnice 55539 SI-55539
Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice Šolska ulica 3, 3210 Slovenske Konjice šolske knjižnice 55540 SI-55540
Osnovna šola Ljubečna Kocbekova cesta 40A, 3202 Ljubečna šolske knjižnice 55541 SI-55541
Osnovna šola Jarenina Jareninski Dol 26, 2221 Jarenina šolske knjižnice 55542 SI-55542
Osnovna šola Veliki Gaber Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber šolske knjižnice 55543 SI-55543
Osnovna šola Miška Kranjca Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55544 SI-55544
Osnovna šola Vide Pregarc Bazoviška ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55545 SI-55545
Osnovna šola Brusnice Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice šolske knjižnice 55546 SI-55546
Osnovna šola Sveti Jurij Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci šolske knjižnice 55547 SI-55547
Osnovna šola Koper Scuola Elementare Capodistria Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 55548 SI-55548
Osnovna šola Blaža Arniča Luče Luče 77, 3334 Luče šolske knjižnice 55549 SI-55549
Osnovna šola bratov Polančičev Maribor Prešernova ulica 19, 2000 Maribor šolske knjižnice 55550 SI-55550
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 Stari trg pri Ložu šolske knjižnice 55551 SI-55551
Osnovna šola Bogojina Bogojina 134, 9222 Bogojina šolske knjižnice 55552 SI-55552
Osnovna šola Dornberk Gregorčičeva ulica 30A, 5294 Dornberk šolske knjižnice 55553 SI-55553
Osnovna šola Košana Dolnja Košana 61, 6256 Košana šolske knjižnice 55554 SI-55554
VIZ II. Osnovna šola Rogaška Slatina Ulica Kozjanskega odreda 4, 3250 Rogaška Slatina šolske knjižnice 55555 SI-55555
II. osnovna šola Celje Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje šolske knjižnice 55556 SI-55556
Osnovna šola Vuzenica Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica šolske knjižnice 55557 SI-55557
Osnovna šola Toneta Okrogarja Šolska ulica 1, 1410 Zagorje ob Savi šolske knjižnice 55558 SI-55558
Osnovna šola Šmarjeta Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice šolske knjižnice 55559 SI-55559
Osnovna šola Trebnje Kidričeva ulica 11, 8210 Trebnje šolske knjižnice 55560 SI-55560
Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj šolske knjižnice 55561 SI-55561
Osnovna šola Poljane Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko šolske knjižnice 55562 SI-55562
Osnovna šola Destrnik - Trnovska vas Janežovski Vrh 45, 2253 Destrnik šolske knjižnice 55563 SI-55563
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah šolske knjižnice 55564 SI-55564
Osnovna šola Podčetrtek Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek šolske knjižnice 55565 SI-55565
Osnovna šola Štore Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore šolske knjižnice 55566 SI-55566
Osnovna šola Komenda Moste Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda šolske knjižnice 55567 SI-55567
Osnovna šola Beltinci Panonska ulica 35B, 9231 Beltinci šolske knjižnice 55568 SI-55568
Osnovna šola Šentjernej Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej šolske knjižnice 55569 SI-55569
Osnovna šola Kolezija Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55570 SI-55570
Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci Radgonska cesta 10, 9252 Radenci šolske knjižnice 55571 SI-55571
Osnovna šola Livada Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55572 SI-55572
Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna Trg padlih borcev 1A, 6230 Postojna šolske knjižnice 55573 SI-55573
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju šolske knjižnice 55574 SI-55574
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper Pot v gaj 2, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 55575 SI-55575
Osnovna šola borcev za severno mejo Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor šolske knjižnice 55576 SI-55576
Osnovna šola Mala Nedelja Mala Nedelja 37, 9243 Mala Nedelja šolske knjižnice 55577 SI-55577
Osnovna šola Dravlje Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55578 SI-55578
Osnovna šola Ledina Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55579 SI-55579
Osnovna šola Lesično Lesično 5B, 3261 Lesično šolske knjižnice 55580 SI-55580
Osnovna šola Dušana Flisa Hoče Šolska ulica 10, 2311 Hoče šolske knjižnice 55581 SI-55581
Osnovna šola Turnišče Prešernova ulica 2, 9224 Turnišče šolske knjižnice 55582 SI-55582
Osnovna šola Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje Reška cesta 30, 6240 Kozina šolske knjižnice 55583 SI-55583
Osnovna šola Žužemberk Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk šolske knjižnice 55584 SI-55584
Osnovna šola Kozje Kozje 131, 3260 Kozje šolske knjižnice 55585 SI-55585
Osnovna šola Cirkovce Cirkovce 47, 2326 Cirkovce šolske knjižnice 55586 SI-55586
Osnovna šola Mladika Ptuj Žnidaričevo nabrežje 1, 2250 Ptuj šolske knjižnice 55587 SI-55587
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj Cesta 1. maja 10A, 4000 Kranj šolske knjižnice 55589 SI-55589
Osnovna šola Rada Robiča Limbuš Limbuška cesta 62, 2341 Limbuš šolske knjižnice 55590 SI-55590
Osnovna šola Križe Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe šolske knjižnice 55592 SI-55592
Osnovna šola Šentjanž pri Dravogradu Šentjanž pri Dravogradu 88, 2373 Šentjanž pri Dravogradu šolske knjižnice 55593 SI-55593
Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska Bistrica šolske knjižnice 55594 SI-55594
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice Aškerčeva cesta 1, 3272 Rimske Toplice šolske knjižnice 55595 SI-55595
Osnovna šola Antona Martina Slomška Vrhnika Pod Hruševco 33, 1360 Vrhnika šolske knjižnice 55596 SI-55596
Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd šolske knjižnice 55597 SI-55597
Osnovna šola Spodnja Idrija Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija šolske knjižnice 55598 SI-55598
Gimnazija Ptuj Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj šolske knjižnice 55601 SI-55601
Izobraževalni center Piramida Maribor Park mladih 3, 2000 Maribor šolske knjižnice 55602 SI-55602
Glasbena šola Kamnik Kajuhova pot 11, 1241 Kamnik šolske knjižnice 55605 SI-55605
Glasbena šola Jesenice Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice šolske knjižnice 55608 SI-55608
I. gimnazija v Celju Kajuhova ulica 2, 3000 Celje šolske knjižnice 55610 SI-55610
Strokovni izobraževalni center Ljubljana Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55611 SI-55611
Šolski center Šentjur Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur šolske knjižnice 55612 SI-55612
Tehniški šolski center Maribor Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor šolske knjižnice 55613 SI-55613
Šolski center Škofja Loka Podlubnik 1B, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 55614 SI-55614
Gimnazija Litija Bevkova ulica 1C, 1270 Litija šolske knjižnice 55616 SI-55616
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55617 SI-55617
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana Pokopališka ulica 33, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55618 SI-55618
Šolski center Kranj Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj šolske knjižnice 55619 SI-55619
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55620 SI-55620
Srednja tehniška šola Koper Izolska vrata 2, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 55621 SI-55621
Šolski center Postojna Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna šolske knjižnice 55622 SI-55622
Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvu Középiskola, Lendva Kolodvorska ulica 2E, 9220 Lendava/Lendva šolske knjižnice 55623 SI-55623
ERUDIO visokošolsko središče Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55624 SI-55624
ERUDIO izobraževalni center Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55624 SI-55624
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče Tattenbachova ulica 2A, 3210 Slovenske Konjice šolske knjižnice 55625 SI-55625
Srednja šola tehniških strok Šiška Litostrojska cesta 51, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55626 SI-55626
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje Jenkova cesta 4, 3320 Velenje šolske knjižnice 55627 SI-55627
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55628 SI-55628
Ekonomska šola Celje Kosovelova ulica 4, 3000 Celje šolske knjižnice 55629 SI-55629
Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana Poljanska cesta 95, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55631 SI-55631
LAMPRET CONSULTING d.o.o. Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica šolske knjižnice 55632 SI-55632
Študentski in dijaški dom Novo mesto Šegova ulica 15, 8000 Novo mesto šolske knjižnice 55633 SI-55633
Dijaški dom Drava Maribor Smetanova ulica 67, 2000 Maribor šolske knjižnice 55634 SI-55634
Državni izobraževalni center s slovenskim učnim jezikom Gregorčič Trubar Via Puccini 14, 34170 Gorica, Italija šolske knjižnice 55635 SI-55635
Osnovna šola 8 talcev Logatec Notranjska cesta 3, 1370 Logatec šolske knjižnice 55701 SI-55701
Osnovna šola Jakobski Dol Spodnji Jakobski Dol 4, 2222 Jakobski Dol šolske knjižnice 55702 SI-55702
Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci Cezanjevci 39, 9240 Ljutomer šolske knjižnice 55703 SI-55703
Osnovna šola Rodica Kettejeva ulica 13, 1230 Domžale šolske knjižnice 55704 SI-55704
Osnovna šola Fokovci Fokovci 32, 9208 Fokovci šolske knjižnice 55705 SI-55705
JVIZ Mozirje, OE Osnovna šola Rečica ob Savinji Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji šolske knjižnice 55706 SI-55706
Osnovna šola Hajdina Spodnja Hajdina 24, 2288 Hajdina šolske knjižnice 55707 SI-55707
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno šolske knjižnice 55708 SI-55708
Osnovna šola Branik Branik 31, 5295 Branik šolske knjižnice 55709 SI-55709
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Maribor Kersnikova ulica 10, 2000 Maribor šolske knjižnice 55710 SI-55710
Osnovna šola I Murska Sobota Ulica Štefana Kovača 32, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55711 SI-55711
Osnovna šola Kanal Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal šolske knjižnice 55712 SI-55712
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem Gozdarska pot 11, 2390 Ravne na Koroškem šolske knjižnice 55713 SI-55713
Osnovna šola Jožeta Moškriča Jarška cesta 34, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55714 SI-55714
Osnovna šola Stročja vas Stročja vas 101, 9240 Ljutomer šolske knjižnice 55715 SI-55715
Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 55716 SI-55716
Osnovna šola Prestranek Ulica 25. maja 14A, 6258 Prestranek šolske knjižnice 55717 SI-55717
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55718 SI-55718
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj šolske knjižnice 55719 SI-55719
Osnovna šola Valentina Vodnika Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55720 SI-55720
Osnovna šola Zadobrova Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana - Polje šolske knjižnice 55721 SI-55721
Osnovna šola Škofja Loka-Mesto Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka šolske knjižnice 55722 SI-55722
Osnovna šola Rovte Rovte 90A, 1373 Rovte šolske knjižnice 55723 SI-55723
Osnovna šola Mozirje Šolska ulica 23, 3330 Mozirje šolske knjižnice 55724 SI-55724
Osnovna šola Petrovče Petrovče 32, 3301 Petrovče šolske knjižnice 55726 SI-55726
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Vojkova ulica 33, 5271 Vipava šolske knjižnice 55727 SI-55727
Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini Hrvatini 137, 6280 Ankaran/Ancarano šolske knjižnice 55728 SI-55728
Osnovna šola Domžale Bistriška cesta 19, 1230 Domžale šolske knjižnice 55729 SI-55729
Osnovna šola Milke Šobar - Nataše črnomelj Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj šolske knjižnice 55730 SI-55730
Osnovna šola Preserje pri Radomljah Pelechova 83 , 1235 Radomlje šolske knjižnice 55731 SI-55731
Osnovna šola Dobravlje Dobravlje 1, 5263 Dobravlje šolske knjižnice 55732 SI-55732
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci Cerkvenjak 34, 2236 Cerkvenjak šolske knjižnice 55733 SI-55733
Osnovna šola Loka črnomelj Kidričeva ulica 18, 8340 Črnomelj šolske knjižnice 55734 SI-55734
Osnovna šola Voličina Spodnja Voličina 82, 2232 Voličina šolske knjižnice 55735 SI-55735
Osnovna šola Livade Izola Livade 7, 6310 Izola/Isola šolske knjižnice 55736 SI-55736
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana Ulica Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana šolske knjižnice 55737 SI-55737
Osnovna šola Dobrna Dobrna 1, 3204 Dobrna šolske knjižnice 55738 SI-55738
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola Prešernova cesta 4, 6310 Izola/Isola šolske knjižnice 55739 SI-55739
Osnovna šola Brežice Levstikova ulica 18, 8250 Brežice šolske knjižnice 55740 SI-55740
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu Šmartno pri Slovenj Gradcu 69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu šolske knjižnice 55742 SI-55742
Osnovna šola Grad Grad 172E, 9264 Grad šolske knjižnice 55743 SI-55743
Osnovna šola Trbovlje Mestni trg 6, 1420 Trbovlje šolske knjižnice 55744 SI-55744
Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad Kocbekova cesta 21, 3342 Gornji Grad šolske knjižnice 55745 SI-55745
VIZ III. osnovna šola Rogaška Slatina Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina šolske knjižnice 55746 SI-55746
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica Rozmanova ulica 25B, 6250 Ilirska Bistrica šolske knjižnice 55747 SI-55747
I. osnovna šola Celje Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje šolske knjižnice 55748 SI-55748
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika črešnjevec črešnjevec 47, 2310 Slovenska Bistrica šolske knjižnice 55749 SI-55749
Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica Ulica Pohorskega bataljona 19, 2317 Oplotnica šolske knjižnice 55750 SI-55750
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše Nova vas 4B, 1385 Nova vas šolske knjižnice 55751 SI-55751
Osnovna šola Savsko naselje Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55752 SI-55752
Osnovna šola Stična Cesta občine Hirschaid 1, 1295 Ivančna Gorica šolske knjižnice 55753 SI-55753
Osnovna šola Otlica Otlica 48, 5270 Ajdovščina šolske knjižnice 55754 SI-55754
Osnovna šola Vojnik Prušnikova ulica 14, 3212 Vojnik šolske knjižnice 55756 SI-55756
Osnovna šola Venclja Perka Ljubljanska cesta 58A, 1230 Domžale šolske knjižnice 55757 SI-55757
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica šolske knjižnice 55758 SI-55758
Osnovna šola Mengeš Šolska ulica 11, 1234 Mengeš šolske knjižnice 55759 SI-55759
Osnovna šola Mislinja Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja šolske knjižnice 55760 SI-55760
Osnovna šola Žiri Jobstova cesta 22, 4226 Žiri šolske knjižnice 55761 SI-55761
Osnovna šola Sostro Cesta II. grupe odredov 47, 1261 Ljubljana - Dobrunje šolske knjižnice 55762 SI-55762
Osnovna šola Bakovci Poljska ulica 2, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55763 SI-55763
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki šolske knjižnice 55764 SI-55764
Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad Podgrad 99B, 6244 Podgrad šolske knjižnice 55765 SI-55765
Osnovna šola Lenart Ptujska cesta 25, 2230 Lenart v Slovenskih goricah šolske knjižnice 55766 SI-55766
Osnovna šola in vrtec Apače Apače 38, 9253 Apače šolske knjižnice 55767 SI-55767
Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana Velika Polana 215B, 9225 Velika Polana šolske knjižnice 55768 SI-55768
Osnovna šola Ormož Hardek 5, 2270 Ormož šolske knjižnice 55769 SI-55769
Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica Srednja Bistrica 49B, 9232 Črenšovci šolske knjižnice 55770 SI-55770
Osnovna šola IV Murska Sobota Trstenjakova ulica 71, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55771 SI-55771
Osnovna šola Božidarja Jakca Ljubljana Nusdorferjeva ulica 10, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55772 SI-55772
Waldorfska šola Ljubljana Streliška ulica 12, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55773 SI-55773
Osnovna šola Prežihovega Voranca Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55774 SI-55774
Osnovna šola Zalog Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55775 SI-55775
Osnovna šola Artiče Artiče 39, 8253 Artiče šolske knjižnice 55776 SI-55776
Osnovna šola Videm Videm pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju šolske knjižnice 55777 SI-55777
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade - Koper Pobeška cesta 52, 6000 Koper/Capodistria šolske knjižnice 55778 SI-55778
Osnovna šola Vodice Ob šoli 2, 1217 Vodice šolske knjižnice 55779 SI-55779
Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin Dijaška ulica 12B, 5220 Tolmin šolske knjižnice 55780 SI-55780
Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid Gregorčičeva ulica 18A, 5222 Kobarid šolske knjižnice 55781 SI-55781
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije Spodnje Škofije 40D, 6281 Škofije šolske knjižnice 55782 SI-55782
Osnovna šola Trzin Mengeška cesta 7B, 1236 Trzin šolske knjižnice 55783 SI-55783
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 29, 2275 Miklavž pri Ormožu šolske knjižnice 55784 SI-55784
Osnovna šola II Murska Sobota Cankarjeva ulica 91, 9000 Murska Sobota šolske knjižnice 55785 SI-55785
Osnovna šola Franca Rozmana - Staneta Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana - Šentvid šolske knjižnice 55786 SI-55786
Osnovna šola XIV. divizije Senovo Trg XIV. divizije 3, 8281 Senovo šolske knjižnice 55787 SI-55787
Osnovna šola Ivana Skvarče Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi šolske knjižnice 55788 SI-55788
Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača Ulica dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača šolske knjižnice 55789 SI-55789
Osnovna šola Dramlje Dramlje 7A, 3222 Dramlje šolske knjižnice 55790 SI-55790
Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek Partizanska cesta 28, 1381 Rakek šolske knjižnice 55791 SI-55791
Osnovna šola Sladki Vrh Sladki Vrh 8A, 2214 Sladki Vrh šolske knjižnice 55792 SI-55792
Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana Gorazdova ulica 16, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55793 SI-55793
Osnovna šola Kamnica Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica šolske knjižnice 55794 SI-55794
Osnovna šola Antona Janše Radovljica Kranjska cesta 27A, 4240 Radovljica šolske knjižnice 55795 SI-55795
Osnovna šola Toneta Pavčka Postaja 1, 8216 Mirna Peč šolske knjižnice 55796 SI-55796
2. osnovna šola Slovenska Bistrica Šolska ulica 5, 2310 Slovenska Bistrica šolske knjižnice 55798 SI-55798
Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj šolske knjižnice 55799 SI-55799
Madžarsko kulturno društvo Petöfi Sandor Vodovodna cesta 3, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55801 SI-55801
Francoski inštitut v Sloveniji Breg 12, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55802 SI-55802
Škofija Koper Trg Brolo 11, p.p. 114, 6001 Koper/Capodistria - poštni predali specialne knjižnice 55803 SI-55803
Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju" Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid specialne knjižnice 55804 SI-55804
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Piran Kajuhova 12, 6330 Piran/Pirano specialne knjižnice 55805 SI-55805
Minoritski samostan sv. Petra in Pavla Minoritski trg 1, 2250 Ptuj specialne knjižnice 55806 SI-55806
Ministrstvo za kulturo Maistrova 10, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55807 SI-55807
RTV Slovenija, nototeka OE Glasbena produkcija Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55808 SI-55808
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor šolske knjižnice 55809 SI-55809
Okrožno sodišče v Kopru Ferrarska ulica 9, 6000 Koper specialne knjižnice 55810 SI-55810
Zavod RS za varstvo narave Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55811 SI-55811
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55812 SI-55812
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55813 SI-55813
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center Poljanska 40, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55814 SI-55814
Obrtna zbornica Slovenije Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55815 SI-55815
Visoka poslovna šola Doba Maribor Prešernova ulica 1, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 55816 SI-55816
Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Generalni finančni urad Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55817 SI-55817
Center RS za poklicno izobraževanje Ob železnici 16, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55818 SI-55818
Kapucinski samostan Škofja Loka Kapucinski trg 1, 4220 Škofja Loka specialne knjižnice 55819 SI-55819
Vrhovno državno tožilstvo RS Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55820 SI-55820
Medicinska fakulteta Taborska ulica 8, 2000 Maribor visokošolske knjižnice 55822 SI-55822
Fakulteta za logistiko Mariborska cesta 7, 3000 Celje visokošolske knjižnice 55823 SI-55823
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Lava 7, 3000 Celje visokošolske knjižnice 55824 SI-55824
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož Sončna pot 14 a, 6320 Portorož/Portorose šolske knjižnice 55825 SI-55825
Galerija Božidar Jakac Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki specialne knjižnice 55826 SI-55826
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55827 SI-55827
IAM - Visoka šola za multimedije Leskoškova 12, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55828 SI-55828
Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55828 SI-55828
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje šolske knjižnice 55829 SI-55829
Italijanska samoupravna narodna skupnost-Izola Manziolijev trg 5, 6310 Izola specialne knjižnice 55830 SI-55830
Višje sodišče v Celju Prešernova ulica 22, 3000 Celje specialne knjižnice 55831 SI-55831
Društvo za izobraževanje za tretje življensko obdobje Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55832 SI-55832
IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55833 SI-55833
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice visokošolske knjižnice 55834 SI-55834
Škofija Novo mesto Kapiteljska 1, p.p. 182, 8001 Novo mesto, 8000 Novo mesto specialne knjižnice 55835 SI-55835
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana šolske knjižnice 55836 SI-55836
Kapucinski samostan Krško Cesta Krških žrtev 27, 8270 Krško specialne knjižnice 55837 SI-55837
Center za dopisno izobraževanje Univerzum Grošljeva 4, 1000 Ljubljana specialne knjižnice 55838 SI-55838
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici Gregorčičeva 19, 5000 Nova Gorica visokošolske knjižnice 55839 SI-55839
Zavod svete Družine Črenšovci Ulica Juša Kramarja 2, 9232 Črenšovci specialne knjižnice 55840 SI-55840
Zgodovinski arhiv na Ptuju Vičava 5, 2250 Ptuj specialne knjižnice 55841 SI-55841
Okrožno sodišče v Krškem Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško specialne knjižnice 55842 SI-55842
Visoka šola za računovodstvo in finance Stegne 21 c, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55843 SI-55843
Čebelarska zveza Slovenije Brdo 8, 1225 Lukovica specialne knjižnice 55844 SI-55844
B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o. Ljubljanska cesta 30, 4000 Kranj šolske knjižnice 55845 SI-55845
Fakulteta za tehnologijo polimerov Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec visokošolske knjižnice 55847 SI-55847
Knjižnica Medvode Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode splošne knjižnice 55848 SI-55848
Fakulteta za državne in evropske študije Predoslje 39, 4000 Kranj visokošolske knjižnice 55849 SI-55849
Fakulteta za energetiko Hočevarjev trg 1, 8270 Krško visokošolske knjižnice 55850 SI-55850
Mestna knjižnica Ljubljana Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana splošne knjižnice 55851 SI-55851
Fakulteta za dizajn Dunajska 129, 1000 Ljubljana visokošolske knjižnice 55852 SI-55852
Zavod za zdravstveno varstvo Koper Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper specialne knjižnice 55853 SI-55853
Knjižnica Dušan Černe Via Donizetti 3 specialne knjižnice 55904 SI-55904
Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju Seilerstatte 2, A specialne knjižnice 55905 SI-55905
Slovensko kulturno središče Planika, Slovenska knjižnica "Salvatore Venosi" Via Pontebbana 28 specialne knjižnice 55906 SI-55906
Kulturno društvo Ivan Trinko Via IX agosto 8 specialne knjižnice 55908 SI-55908
Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom Opčine Nanoški trg 2, 0 34151 Opčine (TS) šolske knjižnice 55909 SI-55909
Klub slovenskih študentk in študentov na Dunaju Mondscheingasse 11 specialne knjižnice 55910 SI-55910
Eksperimentalna zasebna zbirka specialne knjižnice 55998 SI-55998
Narodna in študijska knjižnica Ul. S. Francesco 20 specialne knjižnice 99001 SI-99001