S pomočjo orodja Power BI lahko pripravite poročilo z izbranimi vrednostmi delovanja za izbrane knjižnice oziroma primerjate vrednosti med izbranimi knjižnicami.

Zadnja sprememba strani: september 2022.

Navajanje vira podatkov:
BibSiSt – primerjava podatkov.(2023). Narodna in univerzitetna knjižnica. https://bibsist.si/Kazalniki-in-vrednosti