S pomočjo orodja Power BI lahko pripravite poročilo o uspešnosti delovanja knjižnic na podlagi izbranega kazalnika. Na ogled so vam tudi vrednosti (kazalci) na osnovi katerih je potekal izračun kazalnikov.

Zadnja sprememba strani: september 2022.

Navajanje vira podatkov:
BibSiSt – kazalniki in vrednosti.(2023). Narodna in univerzitetna knjižnica. https://bibsist.si/Kazalniki-in-vrednosti