S pomočjo orodja Power BI lahko pripravite poročilo o delovanju izbrane knjižnice.

Zadnja sprememba strani: september 2022.

Navajanje vira podatkov:
BibSiSt – podatki o izbrani knjižnici.(2023). Narodna in univerzitetna knjižnica. https://bibsist.si/Kazalniki-in-vrednosti