Šolske knjižnice v šolskem letu 2022/2023

Objavili smo statistične podatke o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2022/2023.

Podatki so bili prvič zbrani za vse vrste šolskih knjižnic istočasno. Udeležba je bila preko 90 %, saj je pri meritvah sodelovalo 642 od 711 slovenskih šolskih knjižnic.

Zbrane podatke najdete na povezavi. Vabljeni k ogledu in uporabi.

Statistične meritve slovenskih knjižnic za leto 2023

Statistične meritve o delu nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic za poročevalsko leto 2023 bodo potekale od 1. do 15. marca 2024.

Vzorci vprašalnikov so dostopni na povezavi oziroma:

Arhiv novic

122

specialnih knjižnic

58 + 2

splošnih knjižnic

712

šolskih knjižnic

86

visokošolskih knjižnic

1

nacionalna knjižnica