Šolske knjižnice v šolskem letu 2022/2023

VEČ

Statistične meritve slovenskih knjižnic za leto 2023

Statistične meritve o delu nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic za poročevalsko leto 2023 bodo potekale od 1. do 15. marca 2024.

VEČ

Objavljeni podatki za leto 2022

Objavili smo statistične podatke o delu nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic za poročevalsko leto 2022.

VEČ

Statistične meritve nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic

Statistične meritve o delu nacionalne, visokošolskih, splošnih in specialnih knjižnic za poročevalsko leto 2022 bodo potekale od 1. do 15. marca 2023.

VEČ

Letni načrt statističnih raziskovanj

Objavili smo letni načrt statističnih raziskovanj Narodne in univerzitetne knjižnice za leto 2023.

VEČ

Vzorci statističnih vprašalnikov za leto 2022

Na spletni strani statističnih meritev o delu slovenskih knjižnic smo objavili vzorce statističnih vprašalnikov za visokošolske, splošne in specialne knjižnice.

VEČ