Pridobitev SIGLE/ISIL

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za enoznačno označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v knjižničnem sistemu Slovenije, in sicer na območju Republike Slovenije oziroma znotraj slovenskega kulturnega prostora s sedežem zunaj Slovenije.

Pravilnik o dodeljevanju sigle

Pridobitev sigle

Knjižnica ali sorodna organizacija, ki želi pridobiti siglo, pošlje Narodni in univerzitetni knjižnici vlogo, ki jo sestavljajo:

Podpisano vlogo s prilogami pošljite v elektronski obliki na naslov: nuk@nuk.uni-lj.si.

Mednarodna standarna oznaka za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL)

Knjižnica oziroma sorodna organizacija pridobi hkrati s siglo tudi mednarodno standardno identifikacijsko oznako za knjižnice oziroma sorodne organizacije (ISIL).

Knjižnice, ki jim je NUK siglo že dodelil, lahko same oblikujejo ISIL tako, da pred številčno oznako (siglo) dodajo mednarodno kodo Slovenije, ki ji sledi minus (npr. SI-50001 Narodna in univerzitetna knjižnica).


Kontakt

mag. Damjana Tizaj Marc
Oddelek za izobraževanje, razvoj in svetovanje
T: (01) 2001 177
E: damjana.tizaj@nuk.uni-lj.si